Inschrijvings-, betalings- en annuleringsvoorwaarden

Alle inschrijvingen voor een vorming van VIVES Health Care School zijn onderhevig aan de volgende standaard inschrijvings-, annulerings- en betalingsvoorwaarden:

  • Inschrijven is mogelijk tot één week voor de (start van de) opleiding. Indien de opleiding inmiddels volzet is, krijg je hiervan melding. Annulering zonder kosten is mogelijk tot de uiterste inschrijvingsdatum.
  • Bij annulering na de uiterste inschrijvingsdatum wordt 10% van de inschrijvingsprijs (met een minimum van € 20) in rekening gebracht voor de gemaakte administratieve kosten.
  • Bij niet annuleren of annulering na aanvang van de opleiding of bij vroegtijdig stopzetten blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Wel kan men zich bij navormingen of bijscholingen waar enkel een attest van deelname aan verbonden is, op elk moment laten vervangen door een collega, mits deze voldoet aan eventueel gestelde toelatingsvoorwaarden.
  • Annulering gebeurt steeds schriftelijk of per e-mail (niet telefonisch).
  • VIVES Health Care School behoudt zich het recht voor om een geplande cursus of opleiding te annuleren of uit te stellen. Reeds betaalde inschrijvingsgelden worden dan integraal teruggestort.
  • Facturen dienen vóór de vervaldatum betaald te worden en dit van rechtswege zonder ingebrekestelling.
  • Indien de factuur een gestructureerde mededeling bevat, gebruik bij de vermelding uitsluitend de gestructureerde mededeling en geen eigen mededeling.
  • Gegroepeerde betalingen worden niet toegestaan.