logosimlab.jpg

Simlab

Het Simlab staat voor simulatiecentrum in de gezondheidszorg.
Aan de hand van hoogtechnologische infrastructuur bieden we opleidingen en simulatietrainingen aan voor diverse doelgroepen (studenten, zorg- en verpleegkundigen, artsen, enz.).

Ontdek dit lab
VIVES_Stimul_Logo.jpg

sTimul

Zin om met ervaringsleren en deugddoende zorg in de zorg- en welzijnssector aan de slag te gaan aan de hand van sTimulerende didactieken zoals ervaren via VR bril, inleefsessies, lerende gemeenschappen en instaptheater, enz.

Ontdek dit lab
Zorglab.png

ZorgLab

De plek voor innovatieve, zorgtechnologische co-creatie in de woon- en leefomgeving door studenten, bedrijven en eindgebruikers.

Ontdek dit lab
Livelab.png

LiveLab

Het LiveLab focust op interdisciplinaire samenwerking binnen de eerstelijnsgezondheidszorg. Binnen deze authentieke en complexe leeromgeving werken we samen met het werkveld aan de competenties van de 21e eeuw.

Ontdek dit lab