• 20 credits
  • maandag | dinsdag 8.30u. - 17.00u.
  • 1 studiejaar
  • Brugge

Doelpubliek

De opleiding is gericht op bachelors in de verpleegkunde, vroedkunde, voedings- en dieetkunde of podologie en kinesisten die zich wensen te specialiseren in de zorg voor en de begeleiding van patiënten met diabetes.

Na het succesvol afronden van de opleiding behaal je het postgraduaatsgetuigschrift "Diabeteseducator". Op basis van dit getuigschrift kunnen verpleegkundigen de bijzondere beroepsbekwaamheid van “verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de diabetologie” bekomen.

Download brochure

Meer info

De theoretische inhouden worden aangeboden onder de vorm van contactonderwijs. Het klinisch onderwijs omvat minimum 40 uren stage, die gespreid moeten worden over de volgende settings: 

  • algemene raadpleging diabetologie/endocrinologie
  • verpleegeenheid diabetologie/endocrinologie
  • dieetconsultatie
  • multidisciplinaire voetkliniek
  • thuisverpleging
  • pediatrie
  • zwangerschapsbegeleiding

De opleiding sluit zeer nauw aan bij de praktijk. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met experten uit het werkveldDe inhoud van het programma wordt jaarlijks geëvalueerd, geactualiseerd en bijgestuurd waar dit nodig blijkt. Hierbij worden ook de bevindingen van de cursisten mee in beschouwing genomen.

Alle docenten zijn artsen, verpleegkundigen, diëtisten of mensen met een professionele activiteit binnen de zorg voor de diabetespatiënt. Zij zijn verbonden aan universitaire of algemene ziekenhuizen, expertisecentra of beroepsverenigingen. Als gastspreker hebben al deze professionals een reële ervaring in het verstrekken van onderwijs aan volwassenen.

Programma

Biomedische wetenschappen

5 credits
Bekijk ECTS-fiche

Verpleegkundige en psychosociale wetenschappen

5 credits
Bekijk ECTS-fiche

Voeding bij diabetes

3 credits
Bekijk ECTS-fiche

Educatie

3 credits
Bekijk ECTS-fiche

Klinisch onderwijs

4 credits
Bekijk ECTS-fiche

Ontdek ook deze opleidingen