• 60 credits
 • maandag | dinsdag 8.30u. - 17.00u.
 • 1 studiejaar
 • Brugge

Doelpubliek

De opleiding is gericht op bachelors in de verpleegkunde die zich wensen te specialiseren in de pediatrische/neonatologische zorg.

Na het succesvol afronden van de opleiding behaal je het postgraduaatsgetuigschrift "Pedatrie/neonatologie". Op basis van dit getuigschrift kunnen verpleegkundigen de bijzondere beroepstitel van “verpleegkundige gespecialiseerd in de pediatrie/neonatologie” bekomen.

Volg je afzonderlijke cursusdagen, dan ontvang je hiervoor een attest van deelname.

 

Meer info

Het postgraduaat behandelt vijf grote thema’s:

 • Bijzondere neonatale zorg
 • Acute complexe zorg bij kinderen
 • Verpleegkundige wetenschappen
 • Psycho-sociale zorg bij kinderen
 • Langdurige zorg op maat bij kinderen

Naast de theoretische vorming moet er 450 uren stage gelopen worden in drie verschillende settings:

 • Neonatologie met inbegrip van intensieve neonatale zorg
 • Algemeen en gespecialiseerde medisch-chirurgische eenheden voor kinderen met inbegrip van intensieve zorg en spoedgevallenzorg en pediatrische gezondheidszorg
 • Extra-murale pediatrische zorg of kinder - en jeugdpsychiatrie.

De uren tewerkstelling op een erkende afdeling kunnen gedeeltelijk als stage-uren aangewend worden, op voorwaarde dat je de vooropgestelde uurverdeling respecteert en dat je in minstens twee verschillende ziekenhuizen, waarvan één universitaire instelling, stage loopt.

Tenslotte moet er een specialisatieproef afgeleverd worden.

De opleiding sluit zeer nauw aan bij de praktijk. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met experten uit het werkveld. De inhoud van het programma wordt jaarlijks geëvalueerd, geactualiseerd en bijgestuurd waar dit nodig blijkt. Hierbij worden ook de bevindingen van de cursisten mee in beschouwing genomen.

Alle docenten zijn artsen, verpleegkundigen, paramedici of mensen met een professionele activiteit binnen de ouderenzorg. Zij zijn verbonden aan universitaire of algemene ziekenhuizen, expertisecentra of beroepsverenigingen. Als gastspreker hebben al deze professionals een reële ervaring in het verstrekken van onderwijs aan volwassenen.

Programma

Acute complexe zorg bij kinderen

6 credits
Bekijk ECTS-fiche

Bijzondere neonatale zorg

5 credits
Bekijk ECTS-fiche

Psycho-sociale zorg bij kinderen

6 credits
Bekijk ECTS-fiche

Langdurige zorg op maat bij kinderen

5 credits
Bekijk ECTS-fiche

Verpleegwetenschappen

5 credits
Bekijk ECTS-fiche

Specialisatieproef

6 credits
Bekijk ECTS-fiche

Klinisch onderwijs 1

9 credits
Bekijk ECTS-fiche

Klinisch onderwijs 2

9 credits
Bekijk ECTS-fiche

Klinisch onderwijs 3

9 credits
Bekijk ECTS-fiche