• 10 credits
  • donderdag | vrijdag 9.00u. - 17.00u.
  • 1 studiejaar
  • Brugge

Doelpubliek

De opleiding is gericht op verpleegkundigen en paramedici, ergotherapeuten, kinesisten, logopedisten, neuropsychologen, diëtisten en maatschappelijk werkers die de opleiding neurologische zorg gevolgd hebben of bijzonder geïnteresseerd zijn in de beroertezorg of werkzaam op een afdeling neurologie, stroke unit of ICU.

Na het succesvol afronden van de opleiding behaal je het getuigschrift van permanente vorming "Beroertezorg". Volgde je in het verleden reeds de basismodule van het postgraduaat “Neurologische zorg”, dan kan je het postgraduaatsgetuigschrift “Neurologische zorg” krijgen.

Meer info

In de opleiding komen zowel theoretische als praktische elementen aan bod:

  • Beroertezorg: een algemene opleiding waarbij de anatomie, de  pathofysiologie, diagnose, klinische studies, symptomatologie, behandeling zowel medisch als paramedisch, begeleiding van patiënten en familie door de verschillende stadia van de ziekte, verdieping in de preventie van complicaties zoals slikstoornissen, communicatieproblemen, valpreventie besproken wordt.
  • Een praktische opleiding waarbij het management van de multidisciplinaire behandeling in de verschillende settings wordt besproken
  • Een praktische opleiding waarbij via casussen de theorie wordt toegepast
  • Een gastcollege door een internationaal befaamde specialist in Stroke
  • Het congres van de Belgian Stroke Council  - 30/11/2019

De opleiding sluit zeer nauw aan bij de praktijk. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met experten uit het werkveld. De inhoud van het programma wordt jaarlijks geëvalueerd, geactualiseerd en bijgestuurd waar dit nodig blijkt. Hierbij worden ook de bevindingen van de cursisten mee in beschouwing genomen.

Alle docenten zijn artsen, verpleegkundigen, paramedici of mensen met een professionele activiteit binnen de beroertezorg. Zij zijn verbonden aan universitaire of algemene ziekenhuizen, expertisecentra of beroepsverenigingen. Als gastspreker hebben al deze professionals een reële ervaring in het verstrekken van onderwijs aan volwassenen.

Programma

Beroertezorg

 credits
Bekijk ECTS-fiche

Inschrijven

Bedrijfsinfo