• 20 credits
 • dinsdag 9.00u. | 17.00u.
 • 1 studiejaar
 • Roeselare

Doelpubliek

De opleiding is gericht op bachelors werkzaam in woonzorgcentra en diensten voor thuiszorg die de basisopleiding palliatieve zorg gevolgd hebben en die de functie van palliatief referent invullen of deel uitmaken van het palliatief support team.

Na het succesvol afronden van de opleiding behaal je het postgraduaatsgetuigschrift "Referent in de palliatieve zorg". Volg je afzonderlijke cursusdagen, dan ontvang je hiervoor een attest van deelname.

Meer info

Zorg dragen voor mensen in een palliatieve levensfase vraagt de bereidheid om stil te staan bij het eigen omgaan met emoties, verlies, dood en rouw. Daarnaast moet je vanuit de eigen levenservaring willen groeien tot een grotere beschikbaarheid en meer relatiegerichte zorg. Voor deze opleiding is een sfeer van veiligheid, respect en betrokkenheid dan ook essentieel.

Binnen de opleiding wordt aandacht besteed aan:

 • inzicht verwerven in communicatieve vaardigheden.
 • inzicht verwerven in groepsvorming en multidisciplinair samenwerken.
 • door ervaringsgericht leren groeien in bewogen bejegening van de zorgvrager en zijn/haar naasten en in relatiegerichte zorg.
 • vergroten van kennis en kunde binnen pijn- en symptoomcontrole en comfortzorg.
 • vaardigheden ontwikkelen in het omgaan met emotionele en spirituele pijn.
 • inzicht verwerven in de regelgeving en de uitbouw en integratie van palliatieve zorg in de verschillende settings.
 • basisvaardigheden ontwikkelen in het omgaan met een ethisch denkkader.

De cursisten krijgen na elk opleidingsdeel een reflectie- en verbindingsopdracht mee waarbij de opgedane kennis en kunde verder wordt uitgediept en vertaald naar de eigen werksituatie, zowel in contact met de gekozen volgbewoner als op teamniveau. De cursisten krijgen schriftelijke feedback op deze huistaak van de lesgever.

Daarnaast worden de cursisten gevraagd om een portfolio bij te houden waarbij de gemaakte opdrachten, de feedback en de verdere groei in kennis en kunde als palliatief referent worden geïntegreerd. De cursist heeft een mentor binnen zijn werksituatie. De portfolio’s worden gepresenteerd op de laatste lesdag.

De opleiding sluit zeer nauw aan bij de praktijk. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met experten uit het werkveld en dit vanuit de verschillende netwerken:

 • Heidehuis – Noord-West-Vlaanderen
 • De Mantel – Midden-West-Vlaanderen
 • Netwerk Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende
 • Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen

De opleiding sluit zeer nauw aan bij de praktijk. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met experten uit het werkveld. De inhoud van het programma wordt jaarlijks geëvalueerd, geactualiseerd en bijgestuurd waar dit nodig blijkt. Hierbij worden ook de bevindingen van de cursisten mee in beschouwing genomen.

Alle docenten zijn artsen, verpleegkundigen, paramedici of mensen met een professionele activiteit binnen de palliatieve zorg. Zij zijn verbonden aan universitaire of algemene ziekenhuizen, expertisecentra of beroepsverenigingen. Als gastspreker hebben al deze professionals een reële ervaring in het verstrekken van onderwijs aan volwassenen.

Programma

Basis Palliatieve Zorg

3 credits
Bekijk ECTS-fiche

Verdieping Referent Palliatieve Zorg

17 credits
Bekijk ECTS-fiche