• 60 credits
  • dinsdag 9.00u. | 17.00u.
  • 1 studiejaar
  • Roeselare

Doelpubliek

De opleiding is gericht op bachelors in de verpleegkunde met grote interesse voor de ouderenzorg en die op zoek zijn naar verdieping.

Na het succesvol afronden van de opleiding behaal je het getuigschrift van permanente vorming voor de modules "Zorg voor de oudere met een geriatrisch profiel" en "Zorg voor de oudere met psychische problemen".

Volgde je in het verleden reeds de overige twee modules van het postgraduaat ouderenzorg, dan kan je het postgraduaatsgetuigschrift “Ouderenzorg” krijgen. Op basis van dit getuigschrift kunnen verpleegkundigen de bijzondere beroepstitel van “Verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie” bekomen.

Meer info

Binnen de complexiteit van de ouderenzorg fungeert de gespecialiseerde zorgverlener als een coach en innovator die een voortrekkersrol kan opnemen binnen het team. Hij/zij moet tevens in staat zijn om de aangeleerde kennis en kunde over te dragen naar collega’s en andere professionals.

Ouderenzorg is een interdisciplinair (en transmuraal) gebeuren, waar verschillende actoren hun specifieke taak hebben. Dit alles vereist een deskundigheid van hoog niveau. In de eerste plaats moet de zorgverlener inzicht hebben in de gerontologie. Daarnaast is een uitgebreide kennis van fysiologie en pathologie noodzakelijk en moet hij/zij ook geschoold zijn op vlak van visie, ethiek, psychologie, groepsdynamica, …. Hij/zij dient te beschikken over een uitgebreid arsenaal aan vaardigheden en attitudes van zowel technische als psychosociale aard.

Deze gespecialiseerde opleiding beoogt een degelijk programma aan te bieden voor de zorgverlener die de hierboven geschetste ambities wil waarmaken.

Het programma heeft een waarde van 60 studiepunten en omvat 4 modules, die telkens zowel theorie als stage omvatten:. 

  1. De zorgverlener als coach en innovator 
  2. Zorg voor de oudere in de samenleving 
  3. Zorg voor de oudere met een geriatrisch profiel
  4. Zorg voor de oudere met psychische problemen 

In het academiejaar 2019-2020 komen enkel module 3 en 4 aan bod.

De opleiding sluit zeer nauw aan bij de praktijk. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met experten uit het werkveld. De inhoud van het programma wordt jaarlijks geëvalueerd, geactualiseerd en bijgestuurd waar dit nodig blijkt. Hierbij worden ook de bevindingen van de cursisten mee in beschouwing genomen.

Alle docenten zijn artsen, verpleegkundigen, paramedici of mensen met een professionele activiteit binnen de ouderenzorg. Zij zijn verbonden aan universitaire of algemene ziekenhuizen, expertisecentra of beroepsverenigingen. Als gastspreker hebben al deze professionals een reële ervaring in het verstrekken van onderwijs aan volwassenen.

 

 

Programma

Zorg voor de oudere met geriatrische profiel

15 credits
Bekijk ECTS-fiche

Zorg voor de oudere met psychische problemen

15 credits
Bekijk ECTS-fiche

Inschrijven

Bedrijfsinfo