• 60 credits
  • Vrijdag 9.00u. - 17.00u.
  • 1 studiejaar
  • Roeselare

Doelpubliek

De opleiding is gericht op bachelors en masters in het brede domein van de gezondheidszorg, sociaal-agogisch werk of onderwijs (verpleegkunde, ergotherapie, maatschappelijk werk, toegepaste psychologie, leerkracht, orthopedagogie,…). Wie een ander diploma heeft kan toegelaten worden na een intakegesprek.

Na het succesvol afronden van de opleiding behaal je het postgraduaatsgetuigschrift "Verlies- en rouwcounselor voor kinderen en jongeren". Volg je afzonderlijke cursusdagen, dan ontvang je hiervoor een attest van deelname.

Meer info

Binnen onze prestigegerichte maatschappij is er een grote drang om verlies- en/of rouwgedrag – in de breedste zin van het woord- te diagnosticeren, te labelen, zelfs af te keuren of te stigmatiseren. 

Jarenlange empirisch werk met kinderen en jongeren leert dat emotioneel belastende situaties (pesten-(vecht)scheiding-zelfdoding-verliezen door de dood,...) die niet worden verwerkt, opgekropt worden, zich uiten in moeilijk en extreem ‘onhandelbaar’ gedrag en handelingen. Kinderen ontploffen, krijgen woede-aanvallen, worden overbeweeglijk, kruipen weg in een hoekje, zetten muren voor zich, dragen maskers. Hun schoolresultaten kelderen, ze stellen lichamelijke klachten.

Deze opleiding biedt een integratie van diverse theoretische stromingen (ontwikkelingspsychologisch perspectief, systeem- en contextuele benadering, hechtingstheorie) en rouw- en procesmodellen om tegemoet te komen aan de talrijke hulpvragen van ouders, hulpverleners en leerkrachten.

Je krijgt orden ervaringsgerichte methodieken en oefeningen bijgebracht, zodat je kinderen en jongeren kanleren omgaan met vormen van (vaak geblokkeerd) verlies, een rouwsituatie, een trauma of emotionele pijn.

Het opleidingspakket bestaat uit 10 opleidingsdagen, 3 weekends, stage, een proefschrift, intervisie- en supervisiegesprekken, literatuurstudie, reflectietaken en voorbereiding en casuïstiek. Voor bijkomende info verwijzen we graag door naar www.bleekweide.be of via mail naar info@bleekweide.be

De opleiding sluit zeer nauw aan bij de praktijk. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met experten uit het werkveld. De inhoud van het programma wordt jaarlijks geëvalueerd, geactualiseerd en bijgestuurd waar dit nodig blijkt. Hierbij worden ook de bevindingen van de cursisten mee in beschouwing genomen.

Alle docenten zijn artsen, verpleegkundigen, paramedici of mensen met een professionele activiteit binnen de beroertezorg. Zij zijn verbonden aan universitaire of algemene ziekenhuizen, expertisecentra of beroepsverenigingen. Als gastspreker hebben al deze professionals een reële ervaring in het verstrekken van onderwijs aan volwassenen.

OPGEPAST! Om aan het postgraduaat te kunnen deelnemen moet je eerst de 3-daagse basismodule volgen. 

Programma

Integratief omgaan met verlies

8 credits
Bekijk ECTS-fiche

Systematische benadering van verlies, rouw en trauma

12 credits
Bekijk ECTS-fiche

Verlies en emotionele pijn bij kinderen en jongeren

3 credits
Bekijk ECTS-fiche

Verlies- en rouwmodellen

12 credits
Bekijk ECTS-fiche

Verlies, rouw en trauma vanuit verschillende perspectieven

10 credits
Bekijk ECTS-fiche

Verwerkingsaspecten van kinderen en jongeren

15 credits
Bekijk ECTS-fiche

Inschrijven

Bedrijfsinfo