• maandag | dinsdag 9.00u. - 17.00u.
  • Brugge

Doelpubliek

De opleiding is gericht op verpleegkundigen en paramedici die werkzaam zijn of interesse hebben in cardiologie.

Na het succesvol afronden van de opleiding behaal je het getuigschrift van permanente vorming "Cardiologische verpleegkunde".

Meer info

De opleiding focust zowel op aangeboren als verworven cardiale pathologie. Hierbij komt bv. het acuut coronair syndroom, kleplijden en hartfalen aan bod. Daarnaast wordt er stilgestaan bij diagnostische en (al dan niet invasieve) therapeutische technieken (ECG, electrofysiologisch onderzoek, ablatie, ICD, pacemaker,…) en de farmacologische aanpak van diverse cardiale pathologieën. Dit gebeurt aan de hand van casuïstiek. Cardiale monitoring en de klinische blik worden eveneens besproken.

Verder komen ook hartchirurgie en harttransplantatie aan bod, gevolgd door hartrevalidatie, psychosociale begeleiding en preventie.

Tot slot wordt ook ingezoomd op de toekomst binnen de cardiologie.

 De opleiding sluit zeer nauw aan bij de praktijk. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met experten uit het werkveld. De inhoud van het programma wordt jaarlijks geëvalueerd, geactualiseerd en bijgestuurd waar dit nodig blijkt. Hierbij worden ook de bevindingen van de cursisten mee in beschouwing genomen.

Alle docenten zijn artsen, verpleegkundigen of mensen met een professionele activiteit binnen de cardiologie. Zij zijn verbonden aan zorginstellingen, expertisecentra of beroepsverenigingen. Als gastspreker hebben al deze professionals een reële ervaring in het verstrekken van onderwijs aan volwassenen.