• dag: zie uurrooster 13.00u. - 16.00u.
  • Roeselare

Doelpubliek

Deze studiedag is gericht op:

  • Zorgverstrekkers uit de thuiszorg.
  • Alle geïnteresseerden uit het werkveld.

Meer info

Deze praktische vorming vertrekt vanuit principes en concepten. Deze worden toegepast in de vaardigheden die afgestemd wordenop situaties in de thuiszog. Voor elke verplaatsing wordt stilgestaan bij verschillende mogelijke oplossingen, afhankelijk volgens beschikbare medewerkingsgraad patiënt, omgeving, hulpmiddelen,...

Volgende thema's komen aan bod:

  • Transfers binnen de bedgrenzen.
  • Hulp bij opzetten en opstaan van de zorgvrager.
  • Gebruik passieve en actieve tillift.
  • Hoe handelen als de zorgvragen op de grond gevallen is?
  • Oefeningen volgens specifieke vraag van de deelnemers.