• dinsdag 18 februari 14.00u. - 17.00u.
  • Roeselare

Doelpubliek

Deze studienamiddag is gericht op:

  • deelnemers die reeds kennis gemaakt hebben met de principes van Open Dialogue én die er in de eigen praktijk al concreet verder mee aan de slag willen.
  • verpleegkundigen die zich willen bijscholen in het kader van het behoud van hun bijzondere beroepstitel en/of beroepsbekwaamheid.
  • alle geïnteresseerden uit het werkveld.

Meer info

Open Dialogue – verbinding maken, vanaf de crisis / eerste stappen naar de praktijk

Open Dialogue is een krachtige methodiek die ontwikkeld werd door de Finse psycholoog en psychotherapeut Jaakko Seikkula en zijn collega’s, gebaseerd op 30 jaar voortdurend praktijkonderzoek en met sterke navolging in andere Europese regio's.

Open Dialogue is op de eerste plaats een doelgericht systeem van psychiatrische zorg en behandeling, waarbij zo snel mogelijk verbinding en samenspraak met álle betrokkenen wordt georganiseerd, brede gesprekken waarin open naar de verschillende ervaringen en perspectieven wordt geluisterd. Op die manier kan ook samen naar mogelijke doelen, krachten, hulpbronnen en andere oplossingen worden gezocht – en kan tijd en toekomst worden gewonnen.

In deze workshop getuigt Dag Van Wetter over de huidige praktijkervaringen en verdieping rond Open Dialogue in de regio Noord-West-Vlaanderen.

Dag Van Wetter is van opleiding psychiatrisch verpleegkundige en master medisch-sociale wetenschappen. Hij is stafmedewerker patiëntenzorg in het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus van Beernem, waar hij met velen samenwerkt rond de omslag naar herstelondersteunende zorg en zorgnetwerken.