• maandag | dinsdsag 9.00u. - 17.00u.
  • Brugge

Doelpubliek

De opleiding is gericht op verpleegkundigen en paramedici die zich verder willen bekwamen in de (intensieve) zorg voor patiënten met respiratoire problematiek.

Na het succesvol afronden van de opleiding behaal je het getuigschrift van permanente vorming "Bijzondere bekwaamheid intensieve respiratoire zorg".

Meer info

Bewaking van het respiratoir behandelingsproces vergt specifieke observaties en rapportage. Hierbij wordt stilgestaan bij heel wat topics zoals anatomie en fysiologie van het respiratoir systeem en de mogelijke aandoeningen (obstructief, restrictief, vasculair, tumoren en traumata). Daarnaast komen de verschillende onderzoeken aan bod (longfunctie-onderzoek, RX thorax, bloedgasanalyse,...) alsook chirurgische en niet-chirurgische behandelingsmethoden. Er wordt stilgestaan bij diverse beademingstechnieken, de zorg voor de beademde patiënt en de mogelijke complicaties van beademing. Verder wordt aan de slag gegaan tijdens workshops met verschillende beademingstoestellen en wordt ook casuïstiek uit de eigen instelling gepresenteerd.

De opleiding biedt Inzicht in de transmurale nazorg en preventieve maatregelen rond respiratoire zorg en besteedt aandacht aan de educatie en opvolging van de patiënt met “intensieve“ respiratoire zorg.