• 60 credits
 • Startdatum: 24 september 2020

  De lessen vinden plaats op donderdag en vrijdag van 8.30 u. tot 17 u.
  Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen.  
 • Brugge

Doelpubliek

De opleiding is gericht op bachelors in de verpleegkunde die zich wensen te specialiseren in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg.

Na het succesvol afronden van de opleiding behaal je het diploma "Bachelor in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg". Op basis van dit diploma kunnen verpleegkundigen de bijzondere beroepstitel van “verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg” bekomen.

Meer info

Inhoudelijk focust de opleiding op het verpleegkundig functioneren op deze gespecialiseerde diensten. Hierbij komen in het begin van de opleiding een aantal algemene items aan bod (bv. verpleegkundige aansprakelijkheid, kwaliteitszorg, ethiek,…), die telkens gelinkt worden aan de kritische diensten binnen het ziekenhuis. Naarmate de opleiding vordert, worden de meer specifieke spoed- en IZ-thema’s behandeld. In eerste instantie wordt hierbij aandacht besteed aan het verpleegkundige luik, maar daarnaast komt ook de medische achtergrond uitgebreid aan bod.

De opleiding steunt op drie peilers:

 • kennis van en inzicht in verpleegkundige procedures eigen aan de medisch-technische diensten spoedgevallen en intensieve zorg.
 • kennis van de onderliggende pathologieën bij de patiënten.
 • aandacht voor een correcte, professionele en empathische benadering van de patiënt en zijn familie op de spoedgevallen- en intensieve zorgafdeling.

De theoretische inhouden worden aangeboden onder de vorm van contactonderwijs en opdrachten.

Daarnaast moet je 450 uren stage presteren, waarbij een vaste verdeling van het aantal stage-uren gerespecteerd moet worden:

 • tenminste 200 uren stage in een erkende dienst voor intensieve zorg
 • tenminste 200 uren stage in een erkende spoedgevallendienst

Voor wat de overige 50 uren betreft, moet je professionele ervaring verwerven in één van de hoger vermelde diensten of een erkende ambulancedienst. Je bepaalt zelf je stageroute en planning en legt hiertoe zelf de contacten met de verantwoordelijken van de verschillende stageplaatsen in de ziekenhuizen. Je loopt in minstens twee verschillende ziekenhuizen stage, om op die manier je zicht op het beroepsmatig functioneren zo ruim mogelijk te maken. Van het totale aantal uren moet je minimum 80 uur op een universitaire dienst stage gelopen hebben. Ook dit biedt je de kans om je visie op het verpleegkundig functioneren binnen de intensieve zorg en spoedgevallenzorg te verruimen en zo 'the best of both worlds' te combineren.

De uren tewerkstelling op een erkende intensieve zorg- of spoedgevallendienst kunnen gedeeltelijk als stage-uren aangewend worden, op voorwaarde dat je de vooropgestelde uurverdeling respecteert en dat je in minstens twee verschillende ziekenhuizen, waarvan één universitaire instelling, stage loopt.

De opleiding sluit zeer nauw aan bij de praktijk. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met experten uit het werkveld. De inhoud van het programma wordt jaarlijks geëvalueerd, geactualiseerd en bijgestuurd waar dit nodig blijkt. Hierbij worden ook de bevindingen van de cursisten mee in beschouwing genomen.

Alle docenten zijn artsen, verpleegkundigen of mensen met een professionele activiteit binnen de zorg voor de intensieve zorg- of spoedgevallenpatiënt. Zij zijn verbonden aan universitaire of algemene ziekenhuizen, expertisecentra of beroepsverenigingen. Als gastspreker hebben al deze professionals een reële ervaring in het verstrekken van onderwijs aan volwassenen.

Programma

Biomedische wetenschappen 1

5 credits
Bekijk ECTS-fiche

Biomedische wetenschappen 2

4 credits
Bekijk ECTS-fiche

Verpleegkundige Wetenschappen 1

0 credits
Bekijk ECTS-fiche

Verpleegkundige wetenschappen 2

3 credits
Bekijk ECTS-fiche

Verpleegkundige wetenschappen 3

5 credits
Bekijk ECTS-fiche

Sociale en menswetenschappen

0 credits
Bekijk ECTS-fiche

Wetgeving - administratie - organisatie

3 credits
Bekijk ECTS-fiche

Klinisch onderwijs 2

13 credits
Bekijk ECTS-fiche

Klinisch onderwijs 1

0 credits
Bekijk ECTS-fiche

Eindwerk

6 credits
Bekijk ECTS-fiche

Inschrijven

Bedrijfsinfo