• 33 credits
  • Startdatum: 24 september 2020

    De lessen vinden plaats op donderdag van 8.30 u. tot 17.30 u.
    Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen.
  • Kortrijk

Doelpubliek

De opleiding is gericht op bachelors in de verpleegkunde die zich wensen te specialiseren in de intensieve zorg en/of spoedgevallenzorg.

Na het succesvol afronden van de opleiding behaal je het diploma "Bachelor in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg". Op basis van dit diploma kunnen verpleegkundigen de bijzondere beroepstitel van “verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg” bekomen.

Meer info

Inhoudelijk concentreert de opleiding zich zowel op medische, verpleegkundige als technische kennis en vaardigheden binnen een context van intensieve zorgen, spoedgevallenzorg en prehospitaalzorg. De opleiding biedt een stevige theoretische basis afgewisseld met heel wat praktijk en dit zowel op de campus als op verplaatsing.

De opleiding bestaat uit 30 studiepunten theoretisch onderwijs en 30 studiepunten klinisch onderwijs en wordt aangeboden onder de vorm van twee modules. De module intensieve zorgen loopt van september 2020 tot eind januari 2021, terwijl de module spoedgevallenzorg tussen begin februari 2021 en eind juni 2021 georganiseerd wordt (telkens een modeltraject van 30 studiepunten). Elke module omvat een stage. De opleiding wordt bekroond met een projectwerk. Het klassikaal onderwijs beperkt zich tot één dag per week (meestal op donderdag).

De uren tewerkstelling op een erkende intensieve zorg- of spoedgevallendienst kunnen gedeeltelijk als stage-uren aangewend worden, op voorwaarde dat je de vooropgestelde uurverdeling respecteert.

De opleiding sluit zeer nauw aan bij de praktijk. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met experten uit het werkveld. De inhoud van het programma wordt jaarlijks geëvalueerd, geactualiseerd en bijgestuurd waar dit nodig blijkt. Hierbij worden ook de bevindingen van de cursisten mee in beschouwing genomen.

Alle docenten zijn artsen, verpleegkundigen of mensen met een professionele activiteit binnen de zorg voor de intensieve zorg- of spoedgevallenpatiënt. Zij zijn verbonden aan universitaire of algemene ziekenhuizen, expertisecentra of beroepsverenigingen. Als gastspreker hebben al deze professionals een reële ervaring in het verstrekken van onderwijs aan volwassenen.

Programma

Afdelingebonden projectwerk deel A

3 credits
Bekijk ECTS-fiche

Afdelingsgebonden projectwerk deel B

3 credits
Bekijk ECTS-fiche

Biomedische en verpleegkundige wetenschappen in de acute spoedgevallenzorg: pre-en inhospitaal

3 credits
Bekijk ECTS-fiche

Biomedische en verpleegkundige wetenschappen in de traumatologie: pre- en inhospitaal

4 credits
Bekijk ECTS-fiche

Biomedische en verpleegkundige wetenschappen: cardiologie-cardiochirurgie

0 credits
Bekijk ECTS-fiche

Biomedische en verpleegkundige wetenschappen: nefrologie, neurochirurgie en neurologie

3 credits
Bekijk ECTS-fiche

Biomedische en verpleegkundige wetenschappen: respiratie en circulatie en simulatieonderwijs

0 credits
Bekijk ECTS-fiche

Evidence Based Nursing (EBN), hulpwetenschappen IZ, capita selecta

0 credits
Bekijk ECTS-fiche

Hulpwetenschappen spoedgevallenzorg

0 credits
Bekijk ECTS-fiche

Stage intensieve zorgen

0 credits
Bekijk ECTS-fiche

Stage spoedgevallenzorg

14 credits
Bekijk ECTS-fiche

Verdieping spoedgevallenzorg

3 credits
Bekijk ECTS-fiche

Inschrijven

Bedrijfsinfo