• Uitgesteld naar volgend jaar
    Exacte data volgen nog
  • Aantal opleidingsuren: 32h
  • Roeselare

Doelpubliek

De doelstelling van de opleiding bestaat erin dat men na het beëindigen van de opleiding onmiddellijk van start kan gaan bij de concrete voorbereiding en uitwerking van de implementatie van een ergonomiebeleid bij de niet-zorg medewerkers.

Meer info

Samen met de beleidsverantwoordelijken en de tilcoach voor zorg, een actief ergonomiebeleid kunnen motiveren, opzetten, evalueren en bijsturen.

·         Diverse thema’s: tillen, duwen en trekken, repetitieve bewegingen, kantoorergonomie, enz.

·         Diverse hulpmiddelen per thema

·         diverse analyse tools ter screening van risico’s

·         stappenplan tot ergonomisch duurzaam beleid

·         kadering binnen preventiebeleid en wetgeving

·         principes betreffende het demonstreren, het observeren en bijsturing van praktische vaardigheden

De opleiding is zowel theoretisch als zeer praktisch uitgewerkt en vraagt een actieve deelname van de deelnemer. Er wordt rekening gehouden met de vragen die onder de deelnemers leven en er wordt gerekend op hun inbreng.