• Donderdag 22 april 2021
 • 8 opleidingsuren
 • Roeselare

Doelpubliek

Deze studiedag is bedoeld voor personen die instaan voor de zorg voor ouderen of die interesse hebben in het onderwerp (mantelzorgers, zorgkundigen, paramedici, verpleegkundigen, studenten en docenten in de zorgopleidingen). Deze vorming voldoet aan het kader van de verplichte bijscholingsuren voor het behouden van de bijzondere beroepstitel en bekwaamheid.

Meer info

Ernstige geheugenstoornissen bij dementie, delier of depressie vergen een grondiger aanpak en het is belangrijk om vanaf het begin een goede differentiaal diagnose te stellen zodat een gerichte benadering kan opgestart worden. Ten slotte is het belangrijk om tijdig een aantal maatregelen te nemen vooraleer zich situaties voordoen waarin je moeilijk zelf beslissingen kan nemen.

Programma

Voormiddag

 • 08u45 - onthaal
 • 09u00 - introductie en verloop studiedag
 • 09u15 – 10u05: Zeg niet te snel het is de leeftijd wel! - prof. Christel Geerts
 • 10u10 – 11u00: Dementie, delier, depressie: je weet wat je kent... - Jan Debaene
 • 11u05 – 11u55: Hoe jezelf en je vermogen beschermen wanneer je het niet (meer) alleen kan? - Jan Nolf
 • 12u00 – 13u00: Warme lunch

Namiddag

 • Workshops: keuze uit 2 van de 3 aangeboden workshops
 • Sessie 1: van 13u15 tot 14u45
 • Pauze met dessert: van 14u45 tot 15u15
 • Sessie 2: van 15u15 tot 16u45

Verplicht bij inschrijving uw WS keuze opgeven in het vak opmerkingen!

Keuze uit volgende workshops 

 • Workshop 1: Geheugensteuntjes. Tips en technieken tegen het alledaagse vergeten - prof Christel Geerts
 • Workshop 2: sTimul, zorgethisch lab,… - Ann Lammens en Linus Vanlaere
 • Workshop 3: Gebruik van geheugenschalen binnen de psychogeriatrie: meten is weten ? - Jan Debaene

Sprekers

 • Christel Geerts, hoogleraar Gerontologie, VUB
 • Jan Debaene, hoofdverpleegkundige acute ouderenpsychiatrie AZ Sint-Jan, Brugge-Oostende AV
 • Ann Lammens, lector VIVES – gezondheidszorg, coördinator sTimul, zorgethisch lab
 • Linus Vanlaere, zorgethicus, docent VIVES – gezondheidszorg,
 • Jan Nolf, Ere-vrederechter

Inschrijven

Bedrijfsinfo