• Donderdag 22 april 2021
 • Aantal opleidingsuren: 7h
 • Roeselare

Doelpubliek

Deze studiedag is bedoeld voor personen die instaan voor de zorg voor ouderen of die interesse hebben in het onderwerp (mantelzorgers, zorgkundigen, paramedici, verpleegkundigen, studenten en docenten in de zorgopleidingen). Deze vorming voldoet aan het kader van de verplichte bijscholingsuren voor het behouden van de bijzondere beroepstitel en bekwaamheid.

"Om ook jouw gezondheid en veiligheid te garanderen, houden we momenteel rekening met de geldende COVID-19 maatregelen, daarom bieden we deze studiedag alleen maar ONLINE aan "
                Bijkomende informatie wordt nog aan de deelnemers bezorgd.


Meer info

Ernstige geheugenstoornissen bij dementie, delier of depressie vergen een grondiger aanpak en het is belangrijk om vanaf het begin een goede differentiaal diagnose te stellen zodat een gerichte benadering kan opgestart worden. Ten slotte is het belangrijk om tijdig een aantal maatregelen te nemen vooraleer zich situaties voordoen waarin je moeilijk zelf beslissingen kan nemen.

Programma

 • 09u00 - 10u00: Hoe jezelf en je vermogen beschermen wanneer je het niet (meer) alleen kan? - Jan Nolf - deel 1
 • 10u00 - 10u15: Vraagstelling
 • 10u15 - 10u30: Pauze
 • 10u30 - 11u30:  Hoe jezelf en je vermogen beschermen wanneer je het niet (meer) alleen kan? - Jan Nolf - deel 2
 • 11u30 - 11u45: Vraagstelling
 • 11u45 - 12u30:  Middagpauze
 • 12u30 - 14u00:  Zeg niet te snel het is de leeftijd wel! - prof. Christel Geerts
 • 14u00 - 14u15: Pauze
 • 14u15 - 16u15: Dementie, delier, depressie: je weet wat je kent... - Jan Debaene

 De lessen gaan online door en er zal een bijscholingsattest van 8 uur opleiding, via digitale weg worden bezorg.

Sprekers

 • Christel Geerts, hoogleraar Gerontologie, VUB
 • Jan Debaene, hoofdverpleegkundige acute ouderenpsychiatrie AZ Sint-Jan, Brugge-Oostende AV
 • Jan Nolf, Ere-vrederechter