• 60 credits
  • Startdatum: 8 oktober 2020
    De lessen gaan telkens om de 2 weken door op donderdag en vrijdag. 

    Op deze manier wisselen lesweken zich af met weken zonder les. In de schoolvakanties worden geen lessen georganiseerd.
  • Kortrijk

Doelpubliek

Verpleegkundigen die zich wensen te specialiseren in de oncologische zorg. 

Download brochure

Meer info

Als oncologisch verpleegkundige vervul je een gespecialiseerde en coördinerende rol tegenover patiënten, hun onmiddellijke omgeving, andere zorgverleners, het multidisciplinaire team en zorgorganisaties. Door een vakoverschrijdende expertise in oncologische zorg en een continue professionele ontwikkeling, neem je het voortouw in de verdere uitbouw van de verpleegkundige oncologische zorg. 

Ook van overheidswege wordt deze noodzaak aan gespecialiseerde zorg onderkend binnen de oncologische zorgprogramma’s (KB 21/03/03). De bijzondere specialisatie voor verpleegkundigen wordt erkend onder de vorm van een bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie (KB 27/09/06). 

De docenten zijn artsen – specialisten of verpleegkundigen die werken op een oncologische afdeling verbonden aan algemene of universitaire ziekenhuizen. 

Dit postgraduaat bestaat uit 20 of 60 studiepunten gespreid:
- Om de bijzondere beroepstitel ‘verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie’ te behalen moet je de 60 studiepunten volgen. Deze 60 studiepunten is een combinatie van theorie en stage 
(totaal van 450 uur)
 binnen een oncologische setting. 
- Wens je echter als verpleegkundige je enkel te specialiseren binnen de oncologie dan kan je ook kiezen voor 20 studiepunten oncologie.  

Certificering
Slaag je voor de 20 studiepunten dan ontvang je een getuigschrift 'Postgraduaat oncologie'. Slaag je voor de 60 studiepunten dan ontvang je het getuigschrift ‘Postgraduaat oncologie – bijzondere beroepstitel’ en voldoe je aan de eisen voor het aanvragen van deze bijzondere beroepstitel. 

Wie afzonderlijke lesdagen volgt, krijgt een aanwezigheidsattest. 

Prijs
Postgraduaat oncologie (20 SP): €1450
Postgraduaat oncologie - bijzondere beroepstitel (60 SP): €2150

Lesdata
Postgraduaat oncologie (20 SP)
8, 9, 22 en 23 oktober 2020
12, 13, 26 en 27 november 2020
10 en 11 december 2020
7, 8 , 21 en 22 januari 2021
5, 25 en 26 februari 2021
18 en 19 maart 2021
23 april 2021
17 juni 2021

Postgraduaat oncologie (60 SP)
alle voorgaande lesdata, aangevuld met volgende momenten
20 april 2021
6, 7, 27 en 28 mei 2021
18 juni 2021


 

 

Programma

Oncologie - 20 SP

Begeleiding in de oncologie

5 credits
Bekijk ECTS-fiche

Symptoommanagement

5 credits
Bekijk ECTS-fiche

Solide tumoren

5 credits
Bekijk ECTS-fiche

Oncologische basiswetenschappen

5 credits
Bekijk ECTS-fiche

Oncologie - 40 SP

Zorg voor veerkracht van de zorgverlener

5 credits
Bekijk ECTS-fiche

Capita selecta

5 credits
Bekijk ECTS-fiche

Beroepspraktijk oncologie 1

10 credits
Bekijk ECTS-fiche

Beroepspraktijk oncologie 2

10 credits
Bekijk ECTS-fiche

Beroepspraktijk oncologie 3

10 credits
Bekijk ECTS-fiche

Inschrijven

Bedrijfsinfo