• dinsdag 1 december 2020 9u00 - 17u00
  • Aantal opleidingsuren: 8h
  • Oostende

Doelpubliek

De studiedag is gericht op verpleegkundigen die tewerkgesteld zijn in een ziekenhuis, residentiële setting of thuiszorg met een bijzondere interesse in wondzorg en zich meer bepaald willen verdiepen in de wondfysiologie.

Alle studenten verpleegkunde die: werken met guidelines in hun zorgverlening, guidelines of richtlijnen moeten uitschrijven specifiek gericht naar hun zorgsetting, zicht willen krijgen op de diverse guidelines die over deze onderwerpen beschikbaar zijn met hun sterke en zwakke punten.