• Roeselare

Meer info

Ethisch goede zorg vindt plaats in een concrete verantwoordelijkheidsrelatie. Wanneer we nadenken over de kwaliteit van onze zorg, kunnen we stilstaan bij concrete vragen: hoe gaan we om met hygiënische zorg, communicatie, maaltijdzorg… De virtuoze muzikant tovert klanken de wereld in door de snaren van de cello te beroeren. Het maken van muziek veronderstelt echter ook aandacht voor de klankkast.

“In dialoog” wil een forum zijn waar we stilstaan bij de klankkast. Ook filosofen kunnen hierbij inspiratie bieden. Wat is verantwoordelijkheid? Wat is de impact van het politieke op de zorg?  Waarin bestaat de kleine en deugddoende goedheid die gebeurt tussen concrete mensen? Wat is de verhouding tussen ethische betrokkenheid en ons persoonlijk mens-worden?

Op de ontmoetingsavonden nodigen we telkens een filosoof uit die een denker bespreekt als resonantieruimte voor het stilstaan bij de concrete zorg. Er wordt aandacht besteed aan de wijsgerige inzichten en aan het belang ervan voor de zorg. Na een lezing van ruim een uur is er tijd voor gesprek.

Locatie: sTimul: zorgethisch lab, VIVES campus Roeselare, Wilgenstraat 32, 8800 Roeselare

Sprekers:

·         Prof. Dr. Luc Anckaert doceert aan de KULeuven, VIVES en Ic Dien.

·         Dr. Henk Vandaele doceert aan VIVES en begeleidt verschillende zorgteams in ouderenzorg.

Kostprijs: 25€/avond of 75€/reeks

 

Di 9 maart '21: 18u30 tot 20u30

Luc Anckaert (zijn studie over Levinas, A Critique of Infinity, werd met goud bekroond) 

vertelt op zijn sappige manier over verantwoordelijkheid door de ogen van Levinas.

De filosofie van Emmanuel Levinas was medebepalend voor het ontstaan van de integrerende verpleegkunde. Hij heeft een drievoudig verantwoordelijkheidsdenken ontwikkeld. Wanneer de mens met trauma's en onmenselijkheid wordt geconfronteerd, ontwikkelt hij een zelfverantwoordelijkheid. Genot, zelfstandigheid, wonen, denken en werken zijn belangrijk. Deze zelfbepaling botst op de grens van het lijden. Hier wordt de mens opgeroepen verantwoordelijkheid op te nemen voor de ander. Levinas heeft het over het appèl en het gelaat van de andere. De concrete verantwoordelijkheid heeft ook maatschappelijke implicaties zoals de organisatie van de zorg. 

 

Di 20 april '21: 18u30 tot 20u30

Henk Vandaele deelt zijn visie over zorg en politiek.

Reeds jaren maakt de zorgsector werk van zorgethiek en presentie. Een organisatie als sTimul is daar een voorbeeld van. Toch botsen vele goedbedoelde zorg ethische initiatieven op rigide sociale, economische en architecturale structuren. Is er in de zorgethiek hiervoor voldoende aandacht? Is de politieke dimensie van de zorgethiek vaak geen blinde vlek? De vraag stellen is ze beantwoorden. Toch is er ook hier hoop. Zowel de ecologische alsook de corona crisis drukt ons met de neus op het feit dat het huidig modern model waarmee de politiek onze zorg organiseert niet vol te houden is. Toch bestaan er alternatieven. Wereldwijd groeien er nieuwe sociale en economische structuren die duurzaam, rechtvaardig en democratisch willen zijn. De te weinig bekende Belg Michel Bauwens probeert vanuit een relationeel ethisch beweging, die hij de P2P-beweging noemt, die transitie een stem te geven. P2P staat voor peer-to-peer, een gedecentraliseerd politieke context van gelijken. Vandaele geeft een pleidooi voor een politiek geïnspireerde P2P-transitie in de Vlaamse gezondheidszorg.

 

Di 18 mei ‘21: 18u30 tot 20u30

Luc Anckaert denkt na over de kleine goedheid vanuit Grossman.

De joods-Russische auteur Vasily Grossman schreef een ronduit indrukwekkende roman, Leven en lot. Hoewel in eerste instantie een oorlogsroman, spoort het boek aan na te denken over het geweld dat soms gepaard gaat met grote ideeën en theorieën die de concrete mens vergeten en over de kleine goedheid die ondanks alles menselijkheid mogelijk maakt. De kleine goedheid toont zich soms als de weigering met grootse plannen mee te werken, als de intieme betrokkenheid op de andere, als het buiten de lijntjes kleuren. Sinds de boeken van Vanlaere en Burggraeve over "Gekkenwerk" heeft de term kleine goedheid ook een plaats gekregen in het nadenken over verpleegkunde.  

 

Di 8 juni ‘21: 18u30 tot 20u30

Henk Vandaele over ‘Ik in de zorg’

‘Relationele ethiek’, ‘zorgethiek’,…  die woorden zijn vandaag niet uit de lucht gegrepen. Toch is het allerminst evident om relationeel en ethisch in de zorg te staan. Vandaele neemt je mee in de wondere wereld van relaties. In het begrip relaties ziet hij mogelijkheden om onze zorgsector grondig te hervormen, dit echter op de voorwaarde dat we ook de moed hebben om onze persoonlijke relationaliteit radicaal te overdenken én te beleven. ‘Zorg verlenen’ is niet zomaar een job, laat staan een ‘uitvoerende job’. De manier waarop je in het leven staat, je mens-worden, bepaalt mee hoe je zorgt. Vanuit een geëngageerd en persoonlijk spreken probeert Vandaele uitzicht te geven op hoe niet alleen het politieke (zie zijn spreekbeurt van 26 november), maar hoe ook de grondhouding waarmee je in het leven staat je werk als zorgverlener kleurt.