• 20 credits
  • Start opleiding : september 2021
  • Roeselare

Doelpubliek

Alle verpleegkundigen met meer dan 2 jaar relevante werkervaring en een grote interesse in het werken in een forensische zorgsetting.
Andere (para)medische disciplines worden ook toegelaten, na een intake gesprek.

Teneinde een optimale interactie met de lesgevers toe te laten worden er maximum 20 deelnemers toegelaten per opleiding.

Meer info

De forensisch verpleegkundige situeert zich op een raakvlak van medische en psychosociale hulpverlening en justitie. Het justitiële domein en de zorg moeten nauw samenwerken en op elkaar afgestemd zijn. Dit gaat gepaard met een toenemende vraag naar kennis en deskundigheid. De forensisch verpleegkundige heeft nood aan specifiek forensische kennis (bvb. juridische kennis en veel voorkomende vormen van psychopathologie) en vaardigheden (bvb. communicatievaardigheden, staalname en forensische rapportage). 

Dit postgraduaat wil een brede opleiding in de forensische verpleegkunde aanreiken. De focus ligt zowel op kennis als op vaardigheden. Je wordt ondergedompeld in een theoretisch juridisch bad en je leert de vaardigheden van een forensisch medisch onderzoek. Daarnaast krijg je handvaten in je begeleidingsrelatie met slachtoffer, dader en zijn/haar omgeving. Een korte stage vervolledigt de opleiding.

De vorming zal zich laten kenmerken door de gerichte aandacht voor het scheppen van een krachtige leeromgeving. Inzichten in theoretische aangelegenheden worden afgewisseld met een praktijkgerichte toepassing en bijhorende discussievoering. Het beogen van inzichten en bijhorende bruikbare tools voor de eigen dagelijkse praktijk is hierbij het uitgangspunt.

Deze 20-daagse opleiding, die modulair is opgebouwd, levert je doelgericht de kennis en vaardigheden die je als forensisch verpleegkundige nodig hebt bij de behandeling van zowel kinderen als volwassenen.

Wij dagen je uit om het innovatieve vak van forensisch verpleegkundige vorm te geven in Vlaanderen!

Module 1. Juridisch kader  (3 stp)

We gaan in op de taakgebieden van de forensische geneeskunde en op strafrechtelijke, civielrechtelijke en tuchtrechtelijke procedures.

De verschillende rechtsbronnen (Nationaal, Europees, Internationaal) komen aan bod. Tevens maken we je wegwijs in het opsporings- en gerechtelijk onderzoek.

Wij staan stil bij de gerechtelijke organisatie en de organisatie van de politie en wet op het politieambt.

De verschillende betrokken diensten binnen het hulpverleningslandschap worden besproken.

Vanuit de sociale kaart verwerf je inzicht in de verschillende  samenwerkingsinitiatieven, Casemanagement, Multidisciplinair overleg,…

Module 2. Forensisch-medisch onderzoek (5 stp)

Centraal staan de medisch-technische aspecten van het forensisch-medisch onderzoek, het top-teen onderzoek en het herkennen van letsels, alsmede het beschrijven en fotograferen van letsels. We bespreken het begrip ‘sporen’ en je verwerft kennis over autopsie.

Je leert over de verschillen van letsels bij kinderen in vergelijking met die bij volwassenen. Wij gaan in op toxicologisch onderzoek, analysetechnieken, infectieziekten, verslaving en de verschillende gynaecologische en andrologische onderzoeken.

Module 3. Begeleiding van slachtoffers (6 stp)

Binnen deze module staat de begeleiding van het slachtoffer en zijn omgeving centraal. De gevolgen van seksueel geweld en het omgaan met kwetsbare doelgroepen worden hier behandeld. Trauma informed practice zal een belangrijke methodiek zijn in de benadering van slachtoffers.

Module 4. Begeleiding van daders (3 stp)

Binnen deze module wordt ingezoomd op de dader en de aandachtspunten in de begeleidingsrelatie met daders. Je verwerft inzicht in psycho-pathologie, risicotaxatie, vroegsignalering en verschillende benaderingswijzen.

Module 5. Stage (3 stp)

Deze module loopt parallel, gespreid over het academiejaar, met de inhoud die in module 1, 2, 3 en 4 wordt aangeboden.

De stage neemt 40 uur in beslag en bevat o.m. :

  • Stage consultaties gynaecologie, pediatrie en urologie
  • Stage psychiatrie : raadpleging en multidisciplinair overleg
  • Autopsie en uitwendige schouwing op plaats delict.
  • Urgentiegeneeskunde : 1 dag op stap met het urgentieteam
  • Deelname aan Multidisciplinaire bespreking in een vertrouwenscentrum

Docenten

Alle docenten hebben een bijzondere expertise in het forensische, medische en juridische werkveld. Vanuit die expertise dragen ze hun kennis, theoretische kaders en praktijklessen aan jou als deelnemer over.

Het docententeam bestaat onder andere uit:

·         dr. L. Wostyn, medisch directeur AZ Delta, consulent Centrum voor gerechtelijk geneeskunde UZA

·         prof. dr. W. Jacobs, Medisch coördinator gerechtelijke geneeskunde, Wetsgeneesheer

          F. Jodts, procureur des konings West-Vlaanderen

·         Aline Acx, juriste AZ Delta.

·         Maarten verherstraeten, psycholoog, Directeur bij Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-                      Vlaanderen

·         dr. S.Servaes, Gynaecologe

·         Prof. D. Vogelaers, infectieziekten

·         Dominiek Wydaeghe, adjunct-hoofdverpleegkundige AZ Delta

 

Attest

Indien je geslaagd bent voor de verschillende modules ontvang je een postgraduaat getuigschrift ‘Forensich Verpleegkundige’.

Indien je niet deelneemt aan de examens ontvang je een attest van deelname.

 
 

Programma

Juridisch kader

3 credits

Forensisch-medisch onderzoek

5 credits

Begeleiding van slachtoffers

6 credits

Begeleiding van daders

3 credits

Stage

3 credits