• 20 credits
  • Start opleiding : 8 oktober 2021
    Zie 'uurrooster' voor het volledig overzicht
  • Roeselare

Doelpubliek

Alle verpleegkundigen met meer dan 2 jaar relevante werkervaring en een grote interesse in het werken met slachtoffers van seksueel geweld. Om een optimale interactie met de lesgevers te garanderen, laten we per opleiding maximaal 25 studenten toe.

Meer info

De forensisch verpleegkundige is de spilfiguur in de holistische zorg voor slachtoffers van seksueel geweld binnen de Belgische Zorgcentra na Seksueel Geweld. Deze Zorgcentra verlenen psychosociale, medische en forensische zorg op korte en lange termijn en werken heel nauw samen met verschillende medische, psychosociale, politionele en juridische partners. Dit vraagt bijzondere multidisciplinaire vaardigheden van de forensisch verpleegkundige. 

Dit postgraduaat wil een brede opleiding in de forensische verpleegkunde aanreiken. De focus ligt zowel op kennis als op vaardigheden. Je wordt ondergedompeld in een theoretisch juridisch bad en je leert de vaardigheden van een forensisch medisch onderzoek. Daarnaast krijg je handvaten in je begeleidingsrelatie met slachtoffer en zijn/haar omgeving. 

De vorming zal zich laten kenmerken door de gerichte aandacht voor het scheppen van een krachtige leeromgeving. Inzichten in theoretische aangelegenheden worden afgewisseld met een praktijkgerichte toepassing en bijhorende discussievoering. Het beogen van inzichten en bijhorende bruikbare tools voor de eigen dagelijkse praktijk is hierbij het uitgangspunt.

Deze 20-daagse opleiding, die modulair is opgebouwd, levert je doelgericht de kennis en vaardigheden die je als forensisch verpleegkundige nodig hebt bij de holistische zorg aan minderjarige en meerderjarige slachtoffers van seksueel geweld.

Wij dagen je uit om het innovatieve vak van forensisch verpleegkundige vorm te geven in Vlaanderen!

Module 1. Seksueel geweld : algemeen kader  (5 stp)

In de eerste module gaan we dieper in op de veranderde conceptualisering van seksueel geweld en de impact hiervan voor slachtoffers van seksueel geweld. We bespreken in detail de meest recente bewijsvoering omtrent prevalentie van seksueel geweld bij verschillende genders en leeftijden en gaan dieper in op kwetsbaarheden en gevolgen van seksueel geweld gelinkt aan gender, leeftijd, seksuele oriëntatie, omgevings- en legale contexten alsook (in)capacities. 

Module 2. Holistische zorg voor slachtoffers van seksueel geweld  (5stp)

Centraal staan de principes van holistische zorg en trauma-informed care. We bespreken verschillende zorgmodellen en gaan dieper in op het model en de zorgtrajecten binnen de Belgische Zorgcentra na Seksueel Geweld. In deze module leggen we ons specifiek toe op het onder de knie krijgen van het psychosociaal en medisch zorgbeleid. 

Module 3. De rol van de forensisch verpleegkundige  (5stp)

In deze module lichten we de multidisciplinaire rol van de forensische verpleegkundigen uit en gaan we dieper in op het forensisch onderzoek, de verschillende soorten staalafnames en samenwerking met DNA-labo's en parket. 

Module 4. Casemanagement en interdisciplinaire samenwerking  (5stp)

Holistische zorg voor slachtoffers van seksueel geweld vergt niet alleen acute zorg maar ook langdurige multidisciplinaire opvolging in samenwerking met verschillende partners (zowel politioneel, juridisch als psychosociaal). In deze module gaan we dieper in hoe deze samenwerking afhankelijk van casuïstiek het beste vorm krijgt en welke mogelijkheden of beperkingen het beroepsgeheim opleggen. We simuleren tenslotte de volledige holistische zorg voor slachtoffers van seksueel geweld. 

Docenten

Alle docenten hebben een bijzondere expertise in het forensische, medische en juridische werkveld. Vanuit die expertise dragen ze hun kennis, theoretische kaders en praktijklessen aan jou als deelnemer over.

Attest

Indien je geslaagd bent voor de verschillende modules ontvang je een postgraduaat getuigschrift ‘Forensich Verpleegkundige’.

Indien je niet deelneemt aan de examens ontvang je een attest van deelname.

Data

8/10/2021; 22/10/2021; 5/11/2021; 19/11/2021; 3/12/2021; 17/12/2021; 14/01/2022; 28/01/2022; 11/02/2022; 25/02/2022; 11/03/2022; 25/03/2022; 1/04/2022; 22/04/2022; 6/05/2022; 13/05/2022; 20/05/2022; 3/06/2022; 17/06/2022

 
 

Programma

Seksueel geweld : algemeen kader

5 credits

Holistische zorg voor slachtoffers van seksueel geweld

5 credits

De rol van de forensisch verpleegkundige

5 credits

Casemanagement en interdisciplinaire samenwerking

5 credits

Inschrijven

Bedrijfsinfo