• 0 credits
  • Zaterdag 24 april van 9u00 tot 12u00
  • 3 opleidingsuren
  • Roeselare

Doelpubliek

Personeel uit kinderopvangcentra, scholen, speelpleinwerking,…

Na de vorming ontvang je een attest van deelname dat onderschreven werd door Kind en Gezin.

Meer info

De vorming omwat zowel theorie als praktijk

Het theoretische deel omvat:

Herkennen van de typische levensgevaren.
De basisprincipes van de eerste hulp.
Het stappenplan van reanimatie volgens de geldende ERC-richtlijnen wat betreft het bewustzijn, de ademhaling en de circulatie.
Hoe handelen bij koortsstuipen – intoxicatie – brandwonden.
Info i.v.m. wiegendood.

Het praktisch deel bestaat uit:

Inoefenen van de reanimatie van alle leeftijdsgroepen in de kinderopvang.
Inoefenen van het handelen bij verstikking bij baby en kind.
De lessen worden gegeven door dhr. Rik Vanmaele. Hij is verpleegkundige van opleiding en beschikt over de nodige praktijkervaring en actuele kennis van reanimatie bij baby’s – kinderen en dit volgens de actueel geldende ERC-richtlijnen. Hij is tevens in het bezit van het APLS diploma (Advanced Pediatric Life Support).

Inschrijven

Bedrijfsinfo