• 0 credits
  • donderdag 28 januari 2021
  • Kortrijk

Doelpubliek

De studiedag is gericht op:

  • Leidinggevenden in de zorg.
  • Alle geïnteresseerden uit het werkveld.

Meer info

Deze studiedag zal focussen op de positieve mindset in de zorgsector in de tijden van crisis. Alle geïnteresseerden die in de zorgsector zijn welkom. We hebben voor u interessante sprekers uitgezocht die u heel wat kunnen bijbrengen over de positieve mindset in crisistijden.


Voormiddag gedeelte 

Tijdsblok 9u30-10u15: keuze uit volgende sprekers: (graag uw keuze aanduiden bij uw inschrijving)

Keuze 1: mevr. Suzan Cecat - docent, stage- en bachelorproefbegeleidster hogeschool VIVES Kortrijk

Het was en is nog steeds geen evidente opdracht voor de verpleegkunde studenten om stage te doen in de zorg. De begeleiding van de studenten in tijden van crisis is anders. De studenten die op een COVID-19 afdeling mochten blijven stage lopen geruststellen en ondersteunen was en is noodzakelijk. Wat leerden we eruit en wat gaan we meenemen in de toekomst.
 

Keuze 2: dhr. Fons Leroy - gewezen gedelegeerd bestuurder van VDAB

De arbeidsmarkt wordt het komend decennium geconfronteerd met nieuwe uitdagingen zoals robotisering en digitalisering, klimaatverandering, migratie en vergrijzing. Deze uitdagingen zullen ook een nadrukkelijke impact hebben op de zorgsector. Hoe kunnen zorgorganisaties in een snel veranderende omgeving en een krappe arbeidsmarkt zorgen dat ze voldoende talent kunnen aantrekken en in dienst houden? Hoe kunnen ze zich profileren als organisaties van de toekomst en welke vaardigheden hebben de zorgverleners vandaag en morgen nodig om weerbaar en wendbaar te blijven? 


Tijdsblok 10u15-11u00: keuze uit volgende sprekers: (graag uw keuze aanduiden bij uw inschrijving)

Keuze 1: mevr. An Ravelingien - ethicus AZ Delta

In deze sessie staan we stil bij enkele overtuigingen die in de zorg vaak als vanzelfsprekend genomen worden. Ze sturen onze dagelijkse routine maar kunnen ongemerkt een duurzaam positieve en ethische cultuurvorming in de weg staan. We bekijken enkele intuïties rond ethisch denken, morele stress en daadkracht. Vanuit de praktijk geven we voorbeelden over je kan bouwen aan een positieve cultuur door anders om te gaan met deze intuïties.

 

Keuze 2: Cel Welzijn AZ Jan Palfijn Gent

‘Think big and small’ 

Voor leidinggevenden zijn het exceptionele tijden: continue veranderingen, onzekerheid, stress, zorgen voor medewerkers zodat ze zelf ook in de beste omstandigheden kunnen blijven zorgen voor hun patiënten. Investeren in het mentaal welzijn van je medewerkers zijn ‘geen zotte kosten’. Graag delen zij hun favoriete ‘schatten’ die ze bij elkaar sprokkelden uit boeken, ervaringen,…doorheen de huidige corona-crisis. Hierbij hopen zij een inspiratiebron te zijn om met kleine stappen aan de slag te gaan met medewerkers en teams. 


Namiddag gedeelte 


Care Talents

In het kader van 'een positieve noot in het Covid-gebeuren’ gaat de HR-partner Care Talents op zoek naar best practices op vlak van zorgmanagement vanuit een HR standpunt. Tijdens deze webinar zal een project staffing verpleegkundige met ervaring op COVID-afdelingen samen met haar HR teamleader getuigen over de zaken die zij hebben meegemaakt. Dit gesprek zal onderbouwd worden door deskundige toelichting van een Team, Leadership Development & Wellbeing Coach.


dhr. Michael Debaveye - CEO creaplan

Michael Debaveye heeft 12 jaar in sales management en algemeen management gewerkt bij de multinationals Beiersdorf, Unilever en Johnson & Johnson. De laatste functie voor Michael bij creaplan aan de slag ging was country lead Nederland voor Johnson & Johnson consumer. Sinds 1,5 jaar is Michael CEO van creaplan, en meteen ook een CEO van een rollercoaster.

Michael zal u meenemen in zijn verhaal van creaplan. Hij zal extra uitleg geven hoe het er bij hem aan toe ging voor, tijdens en na de covid periode. Hij zal spreken over de gezondheidscrisis en economische crisis. De omzet plots naar 0? Wat moet er nu gebeuren?

 

mevr. Els Meuleman - directeur woonzorgcentrum OCMW Molenkouter Wichelen

13 maart 2020 staat bij velen in het geheugen gegrift. De start van de eerste lock down in België. Voor het woonzorghuis Molenkouter, de start van een lange rit in een rollercoaster. De bevestiging van COVID-19 bij één van de bewoners binnen hun wzc en de eerste van vele besmettingen in hun huis. Op een aantal weken tijd werd het huis omgevormd van 4 naar 6 afdelingen, gingen ze van een participatieve stijl naar crisismanagement. Hoe wurmden zij zich hierdoor, wat betekende dit voor de bewoners, de collega’s en zichzelf? 


mevr. Julie Stevigny -
stresscoach Happy Mind Guide

Het afgelopen jaar werd de zorgsector extra in de kijker gezet. Maar, zorg dragen voor een ander, begint met goed zorg dragen voor jezelf. En in deze snel veranderende maatschappij van vandaag is het niet evident om onze weg te vinden als individu en goed voor onszelf te zorgen.

Stress managen leren we niet op school. Wat jammer is, want we worden op veel vlakken met stress geconfronteerd, maar we weten niet altijd goed hoe we het moeten aanpakken en al zeker niet hoe het af te stemmen op onze persoonlijke situatie. Wat als je een handleiding zou hebben? Een basis die jou ondersteunt, ook als het even wat minder gaat? Deze spreekster zal jullie gids zijn in deze stressvolle tijden.


Inschrijven kan voor de volledige studiedag of voor één of meerdere voordrachten (sessies). 

Kostprijs:

€60 voor deelname aan de volledige studiedag

€10 per voordracht/sessie

 

Gelieve uw voorkeuren aan te duiden bij het inschrijvingsformulier.