• 28/05/2021
    9.00u - 16.30u
  • Brugge

Doelpubliek

Deze studiedag is gericht op het begeleiden van leeszwakke kinderen. De besproken werkwijze leent zich voor het werken in kleine groepjes of met kinderen individueel. Zeer toepasbaar dus voor logopedisten en zorgleerkrachten. Ook klasleerkrachten die willen differentiëren zullen veel uit deze studiedag halen.

Meer info

Deze studiedag is volzet.

 

Tijdens deze studiedag gaan we vooreerst in op de manier waarop we leesmoeilijkheden in kaart kunnen brengen en vooral hoe we de resultaten kunnen interpreteren. Wat zijn alarmerende signalen? Wat moeten we goed opvolgen en wat kan nog getolereerd worden?

Verder gaan we uitgebreid in op de ontwikkeling van het leesproces. Op aanvankelijk niveau hangt dit nog nauw samen met de ontwikkeling van de spellingsvaardigheid. We bekijken dit systeem met het accent op de aspecten die het lezen beïnvloeden en we verkennen in detail hoe we moeilijkheden praktisch en speels kunnen aanpakken.

Daarna volgen we de evolutie van het lezen gedurende de lagere school. In de eerste jaren ligt het zwaartepunt van de begeleiding op het versterken van de technische leesvaardigheden in combinatie met het stimuleren van de ontwikkeling van het begrijpend lezen. Naarmate de kinderen ouder worden en de moeilijkheden hardnekkig blijken, zetten we als begeleiders in op het faciliteren van het lezen en het zoeken naar ondersteunende maatregelen, zodat de leesproblematiek het kind zo min mogelijk hindert in zijn ontwikkeling.

Een greep uit het aanbod:

  •  Waar letten we op als een kind leest?
  • Wat zijn de voorwaarden om tot lezen te komen?
  • Hoe ondersteunen we het aanvankelijk lezen?
  • En wat doen we met het technisch lezen bij de oudere kinderen?
  • Hoe pakken we het lezen van teksten en boeken aan?
  • Dyslexie of leesmoeilijkheden? Wat na de diagnose?

Docent
Hilde Heuninck heeft zich als logopediste reeds meer dan 35 jaar toegelegd op het begeleiden van kinderen met ernstige rekenmoeilijkheden. Zij heeft de voorbije jaren verschillende praktijkboeken geschreven en ook het breukenlaboratorium en diverse Mathellispellen zijn van haar hand. Hilde is coördinator van de logopedische groepspraktijk Sjerpa. 

 

Vragen? Neem gerust contact op met ingeborg.degeest@vives.be

Deze studiedag wordt online georganiseerd en wordt niet opgenomen.