• 27/03/2021
    8u30 - 12u30
  • Brugge

Doelpubliek

Deze editie van de themadag is voorbehouden voor studenten en volledig gratis.
Inschrijven kan tot 8 maart 2021.

Meer info

PROGRAMMA

  • 8u30 - 9u00: Inleidende sessie 
  • 09u00 - 10u00: Keuzesessie 1
  • 10u00 - 10u15: Pauze
  • 10u15 - 11u15: Keuzesessie 2
  • 11u15 - 11u30: Pauze
  • 11u30 - 12u30: Keuzesessie 3 

KEUZESESSIES

Communiceren met SMOG-gebaren (Ellen Rombouts)
(maximaal 20 studenten)
De Vlaamse gebarentaal heeft zoals alle natuurlijke talen een eigen grammatica en morfologie. Dit kan soms te complex zijn voor personen met een verstandelijke beperking. Daarom zijn er aangepaste gebarensystemen ontwikkeld. Spreken Met Ondersteuning van Gebaren, de zogenaamde SMOG-gebaren, kan de communicatie ondersteunen bij personen met een verstandelijke beperking die een gehoorprobleem hebben. In deze workshop ervaren jullie eerste-hand hoe het is om te communiceren via spontane handgebaren en via SMOG-gebaren en welke impact dit heeft op onze communicatie.

Evenwichtsscreening bij personen met een verstandelijke beperking (Prof. Leen Maes en Drs. Laura Leyssens)
Sinds enkele jaren wordt standaard een vestibulaire en motorische screening uitgevoerd op Special Olympics evenementen, als onderdeel van het Healthy Hearing screening programma. In deze sessie zal enerzijds toegelicht worden waarom het van belang is om aandacht te hebben voor de vestibulaire functie bij personen met een verstandelijke beperking, hoe het vestibulaire screeningsprotocol opgebouwd werd en welke resultaten het tot hiertoe al heeft opgeleverd. Anderzijds zullen er aan de hand van foto- en videomateriaal praktische tips & tricks gegeven worden voor de uitvoering van vestibulair onderzoek bij personen met een verstandelijke beperking, gebaseerd op onze ervaringen tijdens Special Olympics evenementen en in gespecialiseerde zorgvoorzieningen. 

Begeleiding voor, tijdens en na hoortoestelaanpassing (Bianka Vandaele en Kristin Kerkhofs)
(maximaal 24 studenten)
Aan de hand van een concrete casus zoeken we naar signalen en aandachtspunten als basis voor een goede hoortoestelaanpassing en follow up bij personen met een verstandelijk beperking. We vertrekken vanuit ICF. Tijdens de workshop wordt in kleinere groepen gewerkt en wordt gebruik gemaakt van bestaande tools. 

Oor- en gehoorscreening bij personen met een verstandelijke beperking (Melina Willems)
Bespreking van het Special Olympics Healthy Hearing programma, een voorbeeld van een oor- en gehoorscreeningsprogramma voor personen met een verstandelijke beperking. Binnen dit onderwerp worden ook volgende topics besproken: mogelijke aanpassingen aan het screeningsprotocol/manier van screenen, communciatietips, typsiche symptomen van oor- en gehoorporblemen, aanbevelingen en advies voor follow-up, infectiecontrole, ...

Ondersteunde communicatie - algemene introductie (Ingrid Verbanck)
(maximaal 20 studenten)
In feite maakt iedereen gebruik van vormen van Ondersteunde Communicatie (OC). Bij een persoon met communicatiebeperkingen in het bijzonder worden alle mogelijke communicatievormen en middelen ingezet om de (nog resterende) communicatieve vaardigheden te optimaliseren (cf. definitie Isaac-nf). Tijdens deze workshop introduceren we enkele begrippen en exploreren we de toegangsmogelijkheden tot OC en het gebruik van communicatieborden. We zoeken hoe OC toe te passen in de praktijk van de audioloog.

Gesprekstechnieken bij personen met een verstandelijke beperking (Tine Patteeuw)
(maximaal 20 studenten)
Hoe communiceer je met personen een verstandelijke beperking die zich verbaal moeilijker uiten en/of minder begrijpen? Hoe zorg je ervoor dat deze personen communicatief initiatief kunnen nemen? Als hulpverlener dienen we alvast onze verbale, paraverbale en non-verbale communicatie af te stemmen. Na een beknopte theoretische toelichting, oefenen we tijdens deze workshop gesprekstechnieken en enkele niet-technologische hulpmiddelen in via verschillende rollenspelen.

 

INSCHRIJVEN

Kies uit bovenstaand aanbod 3 sessies. Klik vervolgens op de link hieronder om je in te schrijven. Vink jouw drie keuzesessies aan gespreid over de voormiddag. Aan sommige sessies is een maximaal aantal studenten gekoppeld. Zodra dit maximum bereikt is, wordt de sessie uit de lijst gehaald en kan je hiervoor dus niet meer inschrijven.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9Ywju8lmBkaYUqnz4XgtY8KndpV0_YlDt9SAeLpPJ3RUNDVKSlU5SU0wM0VKSjQzU080SjA3VkhKVC4u

Gelieve meteen na inschrijven te klikken op 'PDF van antwoorden afdrukken of downloaden'. Zo heb je meteen een bevestiging van je inschrijving en kan je ook later nog nakijken voor welke sessies je ingeschreven bent. 

 

Inschrijven kan tot 8 maart 2021.

Heb je vragen m.b.t. je inschrijving? Gelieve je te richten tot ellen.willemarck@vives.be