• 18/05/2021
    13u30 - 16u30
  • Brugge

Doelpubliek

Deze studienamiddag richt zich op CVO’s, leraren en zorgcoördinatoren in het volwassenenonderwijs, BuSO-scholen, organisaties die zich inzetten voor personen met een (verstandelijke) beperking, centra die toeleiden naar werk en/of Begeleid Werken en iedereen die zich betrokken voelt bij leren en werken voor personen met een (verstandelijke) beperking.

Meer info

Jongeren met een verstandelijke beperking willen net als andere jongeren na het secundair onderwijs doorgroeien naar volwassenheid. Bij die transitie naar volwassenheid hoort ook het oriënteren op dagbesteding, op werk of op Begeleid Werken. De mogelijkheden voor het volgen van volwassenenonderwijs zijn nog te weinig gekend of verkend voor deze doelgroep. In het ESF project “CVO Inclusief”[1] werd een pilootstudie opgezet waarin vier cursisten met een verstandelijke beperking elk een verschillende module volgden in het volwassenenonderwijs. Zowel  jongeren die net van de schoolbanken kwamen, als volwassenen die hun (job)perspectief wilden verbreden, namen deel. De ervaringen van CVO-medewerkers, van inclusieve cursisten en van hun coaches werden gebundeld in een draaiboek voor inclusieve CVO’s. Het draaiboek is ook bruikbaar voor de inclusie van andere doelgroepen die momenteel drempels ervaren bij het volgen van volwassenenonderwijs.

PROGRAMMA

  • 13u30 – 14u15      Inleiding (Beno Schraepen)
  • 14u15 – 16u          Projectvoorstel CVO Inclusief met getuigenissen en denkoefening (Jo Daems)
  • 16u – 16u30          Panelgesprek met experts 

De ontwikkeling van het “CVO Inclusief draaiboek” vormt de rode draad doorheen het eerste deel van het projectvoorstel. Het draaiboek toont de stappen die een CVO kan zetten om een inclusief traject tot een goed einde te brengen, zoals het creëren van een draagvlak voor inclusie, het voorbereiden van leraren en het ondersteunen van inclusieve cursisten.
De co-creatie met (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking vormt het tweede luik. Er wordt dieper ingegaan op de methode en het resultaat van focusgroepgesprekken en semigestructureerde interviews. Niet enkel in onderzoek, maar ook in de opleiding van de CVO-docenten was de stem van een panel van volwassenen met een verstandelijke beperking van onschatbare waarde. De werkwijze en de betekenis hiervan, voor zowel leraren als voor het panel, worden toegelicht.

Tijdens deze studiedag worden deelnemers aangespoord om, vanuit hun eigen perspectief (docent, opvoeder, jobcoach, ergotherapeut,  …), mogelijkheden en drempels voor inclusief volwassenenonderwijs te onderzoeken. We kijken ook naar de rol die deelnemers kunnen spelen bij het inspireren, sensibiliseren en ondersteunen van jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking die hun vaardigheden, kennis of jobperspectieven willen uitbreiden via volwassenenonderwijs.


De vorming gaat online door en zal niet worden opgenomen. 
Vragen? Neem gerust contact op met ingeborg.degeest@vives.be

 

[1] Het ESF-project CVO Inclusief  werd uitgevoerd in een partnerschap van Thomas More, Konekt, Pasform, Begeleid Werken Zuiderkempen, Dienstverleningscentrum De Triangel, BuSO scholen Oosterlo, CVO Kisp en CVO HIK. (ESF-Oproep-394-Innovatie Door Adaptatie. Project 7122. https://www.thomasmore.be/praktijkgericht-onderzoek/mobilab-care/cvo-inclusief)

Inschrijven

Bedrijfsinfo