• 20 credits
  • Zie uurrooster
  • Roeselare

Doelpubliek

De opleiding richt zich tot medewerkers werkzaam in woonzorgcentra en diensten voor thuiszorg die de basisopleiding palliatieve zorg gevolgd hebben en die de functie van palliatief referent invullen of deel uitmaken van het palliatief support team.

Evaluatievorm  

Schriftelijke opdrachten en presentaties per module 

Certificering

Na het afwerken van de verschillende modules en het slagen in de examenonderdelen per module ontvangt de cursist met een bachelor diploma het Postgraduaat getuigschrift van “Referent in de Palliatieve Zorg”.

Niet bachelors ontvangen het getuigschrift “Referent in de Palliatieve Zorg”. Wie enkel de lessen van dit postgraduaat volgt, ontvangt een attest van deelname. 

Meer info

 

Dit postgraduaat sluit aan bij de basisopleiding palliatieve zorg en is een verdere uitdieping van specifieke aspecten van palliatieve zorg. Naast het aanreiken van inzichten en kaders, wordt er vooral ervaringsgericht gewerkt om te groeien in deskundigheid in het bewogen omgaan met palliatieve bewoners en families. 

Dit vraagt de bereidheid om stil te staan bij eigen omgaan met emoties, verlies, dood en rouw en vanuit de eigen levenservaring te willen groeien tot grotere beschikbaarheid en meer relatiegerichte zorg. 

  • inzicht verwerven in communicatieve vaardigheden. 
  • inzicht verwerven in groepsvorming en multidisciplinair samenwerken.
  • door ervaringsgericht leren groeien in bewogen bejegening bewoner en naasten en in relatiegerichte zorg. 
  • kennis en kunde pijn- en symptoomcontrole en comfortzorg vergroten. 
  • vaardigheden ontwikkelen in het omgaan met emotionele en spirituele pijn. 
  • inzicht verwerven in de regelgeving en de uitbouw en integratie van palliatieve zorg in de verschillende settings. 
  • basisvaardigheden ontwikkelen in het omgaan met een ethisch denkkader. 

 

 In samenwerking met: 

·         Heidehuis – Noord-West-Vlaanderen 

·         De Mantel – Midden-West-Vlaanderen 

·         Netwerk Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende 

·         Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen 

 

Tijdens de opleiding worden theoretische inzichten afgewisseld met reflectie, uitwisseling, bespreken van casussen en inoefenen van vaardigheden en attitudes. De theoretische inzichten worden getoetst aan de ervaring van de cursisten door verbinding te maken met de praktijk en door te experimenteren in oefeningen. 

De cursisten krijgen na elk opleidingsdeel een reflectie- en verbindingsopdracht mee waarbij de opgedane kennis en kunde verder wordt uitgediept en vertaald naar de eigen werksituatie, zowel in contact met de gekozen volgbewoner als op teamniveau. De cursisten krijgen schriftelijke feedback op deze huistaak van de lesgever en/of de co-trainer. 

De cursisten wordt gevraagd om een portfolio bij te houden waarbij de gemaakte opdrachten, de feedback en de verdere groei in kennis en kunde als palliatief referent wordt geïntegreerd. De cursist heeft een mentor binnen zijn werksituatie. De portfolio’s worden gepresenteerd op de laatste lesdag. 

 

Inhoud 

·         dag 1 - Kennismaking 

·         dag 2 - Communicatie in groep en groepsvorming 

·         dag 3 - Luisteren en intensifiëren van de communicatie 

·         dag 4 - Omgaan met macht, onmacht, conflicten en grenzen 

·         dag 5 & 6 - Omgaan met families in palliatieve zorg 

·         dag 7 - Intervisie 

·         dag 8 - Aanraken en aangeraakt worden 

·         dag 9 & 10 - Spirituele en existentiële zorg 

·         dag 11 - Intervisie 

·         dag 12 - Emotionele zorg – Rouw van de hulpverlener 

·         dag 13 - Organisatie en wetgeving palliatieve zorg – Uitbouw en implementatie 

·         dag 14 - Pijn en pijntherapie voor gevorderden- 

·         dag 15 - Symptoomcontrole en Comfortzorg – Richtlijnen 

·         dag 16 - Ethisch handelen in de praktijk 

·         dag 17 - Diversiteit in de palliatieve zorg 

·         dag 18 - Synthesedag: voorstelling portfolio’s - Evaluatie en afronding 

 

De lessen vinden plaats van 9u00  tot 16u30. 

De lesgevers zijn experten, verbonden aan de netwerken palliatieve zorg. 

 

Programma

Basis Palliatieve Zorg

3 credits
Bekijk ECTS-fiche

Communicatie binnen palliatieve zorg

6 credits
Bekijk ECTS-fiche

Spirituele en existentiële zorg

3 credits
Bekijk ECTS-fiche

Symptoomcontrole en comfortzorg

4 credits
Bekijk ECTS-fiche

Ethisch handelen in de praktijk

4 credits
Bekijk ECTS-fiche