• startdatum: 31/01/2022

    9-daagse opleiding
    De lessen vinden plaats van 8.30u-16.30u
  • Aantal opleidingsuren: 63h
  • Brugge

Doelpubliek

De opleiding is gericht op verpleegkundigen en paramedici die werkzaam zijn of interesse hebben in cardiologie.

Na het succesvol afronden van de opleiding behaal je het getuigschrift van permanente vorming "Cardiologische verpleegkunde".

 

Deze navorming gaat door op de campus.
Wij zullen klaarstaan om jou veilig en volgens de geldende corona-maatregelen te ontvangen.

Meer info

 

Inhoud


De opleiding focust zowel op aangeboren als verworven cardiale pathologie.
Hierbij komt bv. het acuut coronair syndroom, kleplijden en hartfalen aan bod.
Daarnaast wordt er stilgestaan bij diagnostische en (al dan niet invasieve) therapeutische technieken 
(ECG, electrofysiologisch onderzoek, ablatie, ICD, pacemaker,…) en de farmacologische aanpak van diverse cardiale pathologieën.
Dit gebeurt aan de hand van casuïstiek. Cardiale monitoring en de klinische blik worden eveneens besproken.

Verder komen ook hartchirurgie en harttransplantatie aan bod, gevolgd door hartrevalidatie, psychosociale begeleiding en preventie.

Tot slot wordt ook ingezoomd op de toekomst binnen de cardiologie.

 

Didactische aanpak

De opleiding sluit zeer nauw aan bij de praktijk. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met experten uit het werkveld. De inhoud van het programma wordt jaarlijks geëvalueerd, geactualiseerd en bijgestuurd waar dit nodig blijkt. Hierbij worden ook de bevindingen van de cursisten mee in beschouwing genomen.

Alle docenten zijn artsen, verpleegkundigen of mensen met een professionele activiteit binnen de cardiologie. Zij zijn verbonden aan zorginstellingen, expertisecentra of beroepsverenigingen.
Als gastspreker hebben al deze professionals een reële ervaring in het verstrekken van onderwijs aan volwassenen.

 

Lesdata

31 januari 2022
01-14-15 februari 2022
14-15-28-29 maart 2022
19 april 2022
(het examen gaat door op 15 juni 2022)

De opleiding is erkend in het kader van 
Vlaams opleidingsverlof Meer informatie

Peter Bouckhout
Campuscoördinator navorming VVK Brugge
tel. 050 30 51 96
peter.bouckhout@vives.be

 

 


 

Inschrijven

Bedrijfsinfo