• 0 credits
  • Vrijdag 30 april 2021
    9.15 u. -11.45 u.
  • Aantal opleidingsuren: 2h30
  • Kortrijk

Doelpubliek

Deze online studiedag is gericht op:

  • Vroedvrouwen werkzaam op materniteit, verloskamer, neonatologie, in de eerstelijnszorg en het fertiliteitscentrum.
  • Hoofdvroedvrouwen
  • Alle geïnteresseerden uit het werkveld.

Meer info

Tijdens deze eerste digitale studiedag wordt stilgestaan bij de externe foetale hartmonitoring. Meer bepaald worden de basisbeginselen van de cardiotocografie opgefrist en ingeoefend. Daarnaast worden nieuwe tendensen, inzichten en aanbevelingen binnen de uitwendige foetale hartmonitoring toegelicht. Later dit jaar organiseert de opleiding een 2de webinar waarbij er focus wordt gelegd op de interne foetale hartmonitoring.

Inschrijven

Bedrijfsinfo