• 60 credits
 • Startdatum 23 september

  De lessen vinden plaats op donderdag en vrijdag van 8.30 u. tot 17u.
  Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lesssen
 • Brugge

Doelpubliek

De opleiding is gericht op bachelors in de verpleegkunde die zich wensen te specialiseren in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg

Na het succesvol afronden van de opleiding behaal je het postgraduaatsgetuigschrift "spoed en IZ – bijzondere beroepstitel". Op basis van dit getuigschrift kunnen verpleegkundigen de bijzondere beroepstitel van “verpleegkundige gespecialiseerd in de spoed-IZ” bekomen

Meer infoNIEUW  2021 - 2022:   Omvorming BanaBa opleiding naar POSTGRADUAAT

 Als bachelor in de verpleegkunde kan je ervoor kiezen op een spoedgevallendienst of een dienst intensieve zorgen te gaan werken. Hiervoor moet je beschikken over een specifieke theoretische en praktische kennis. Om hieraan tegemoet te komen, kan je het PG spoed en iz –BBT volgen.

 

Inhoud

De opleiding omvat in totaal 60 studiepunten verdeeld over theoretisch (30STP) en klinisch
onderwijs (30 STP). Theoretisch onderwijs wordt aangeboden op vaste lesdagen onder vorm van contactonderwijs. Dit betekent dat je een aantal opdrachten thuis, op je eigen tempo kan afwerken. 

Het klinisch onderwijs omvat 450u stage, waarvan minimum 200u op een intensieve zorgen afdeling en 200u op een afdeling spoedgevallen. Stage op het eigen werkveld wordt toegelaten 

 

Het curriculum wordt opgebouwd uit onderstaande opleidingsonderdelen:  
- Biomedische en verpleegkundige wetenschappen1: cardiologie en nefrologie (5stp) 
- Biomedische en verpleegkundige wetenschappen2: respiratie en neurologie (5stp) 
- Specifieke zorgdomeinen spoedgevallenzorg en intensieve zorg (5stp) 
- Verdieping in specifieke (zelf)zorgbehoeften: farmacologie en professionele identiteit (5stp)
- Specifieke zorgbehoeften intensieve zorg (5stp) 
- Specifieke zorgbehoeften spoedgevallenzorg (5stp) 
- stage IZ = stage(15 stpn) 
- Stage spoed = stage (15 stpn) 

Inhoudelijk concentreert de opleiding zich zowel op medische, verpleegkundige als technische kennis en vaardigheden binnen een context van intensieve zorgen, spoedgevallenzorg en prehospitaalzorg. 
De focus ligt op complexe en/of acute situaties. De opleiding biedt een stevige theoretische basis afgewisseld met een belangrijke focus op praktische toepassing.  

 

De opleiding steunt op 4 peilers:

 • Praktijk- en werkveldgerichtheid: kennis, inzicht en toepassing van verpleegkundige procedures eigen aan de medisch-technische diensten spoedgevallen en intensieve zorgen
 • Kennis en inzicht van veel voorkomende pathologieën eigen aan de medisch-technische diensten spoedgevallen en intensieve zorgen
 • Met aandacht voor de relationele en zorgethische aspecten in de benadering van de zorgontvanger en zijn omgeving
 • Flexibiliteit: traject op maat van de student en af te werken op eigen tempo 

 

Didactische aanpak:

Het klassikaal onderwijs vindt plaats op vaste dag(en) en wordt op voorhand duidelijk gecommuniceerd. Dit impliceert dat je op een actieve manier de leerstof verwerkt. Er wordt ondersteuning aangeboden door gerichte opdrachten zoals: oefeningen, zelfstudie van leerstofpakketten, e-learning,.... Daarnaast probeert deze opleiding de kloof tussen theorie en praktijk zo klein mogelijk te houden.

 

Dit realiseren we door:

 • in te zetten op casuïstiek
 • praktijklessen-workshops te organiseren waar specifieke handelingen worden ingeoefend, context en settings worden nagebootst
 • er wordt ook gebruik gemaakt van het simulatiecentrum om zo in een veilige omgeving diverse scenario’s te kunnen doorlopen en dit in samenwerking met verpleegkundigen uit het werkveld.

Als student zal het mogelijk zijn om één opleidingsonderdeel vanop afstand (digitaal) te kunnen studeren.


Kostprijs 

Volledig programma: 2150 euro  

De opleiding is erkend in het kader van Vlaams opleidingsverlof en komt in aanmerking voor het gebruik van de KMO-portefeuille. 

 

Meer informatie

Peter Bouckhout
campuscoördinator navorming VVK Brugge
tel. 050 30 51 96 
peter.bouckhout@vives.be 

 

Annelies De Langhe
studiegebiedcoördinator navorming 
annelies.delanghe@vives.be 

 

 

Programma

Biomedische en verpleegkundige wetenschappen 1: cardiologie en nefrologie

5 credits

Biomedische en verpleegkundige wetenschappen 2: respiratoire en neurologie

5 credits

Specifieke zorgdomeinen spoedgevallenzorg en intensieve zorg

5 credits

Verdieping in specifieke (zelf)zorgbehoeften: farmacologie en professionele identiteit

5 credits

Specifieke zorgbehoeften intensieve zorg

5 credits

Specifieke zorgbehoeften spoedgevallenzorg

5 credits

Beroepspraktijk intensieve zorg

15 credits

Beroepspraktijk spoedgevallenzorg

15 credits

Inschrijven

Bedrijfsinfo