• 60 credits
 • Startdatum 23 september

  De lessen vinden plaats op donderdag en vrijdag van 8.30 u. tot 17u.
  Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lesssen
 • Brugge

Doelpubliek

De opleiding is gericht op bachelors in de verpleegkunde die in een operatiekwartier
(wensen te) werken.

Je kunt er als bachelor in de verpleegkunde voor kiezen om in een operatiekwartier aan de slag te gaan. Hiervoor moet je beschikken over specifieke theoretische en praktische kennis.
Wil je je hierop voorbereiden of ben je reeds werkzaam als operatieverpleegkundige en heb je nood aan meer inzicht en achtergrondkennis van het OK-gebeuren?
Dan kun je het PG perioperatieve zorg volgen!
De postgraduaat perioperatieve zorg wordt aangeboden in 20 en 60 studiepunten.

Meer info


NIEUW  2021 - 2021:   Omvorming BanaBa opleiding naar POSTGRADUAAT

Vanuit het operatiekwartier is heel duidelijk de vraag aanwezig naar groeiende specialistische verpleegkundigen. Hoog-complexe zorg gaat er gepaard met inzet van technologisch geavanceerde apparatuur én grote menselijke inzet. In alle ziekenhuisdiensten volgen de innovaties op zowel medisch, verpleegkundig als technisch vlak elkaar heel snel op.

Dit betekent dat er behoefte is aan voldoende hoogopgeleide professionals in de zorg. In dit specialisatiejaar word je als verpleegkundige opgeleid om professionele zorg toe te dienen in complexe en/of acute situaties in de operatiezaal en de ontwaakzaal.

 

Inhoud

De opleiding omvat in totaal 60 studiepunten verdeeld over theoretisch (30 stp) en klinisch onderwijs (30 stp). Theoretisch onderwijs wordt aangeboden op vaste lesdagen onder vorm van contactonderwijs. Dit betekent dat je een aantal opdrachten thuis, op je eigen tempo kan afwerken. Het klinisch onderwijs omvat 450u stage. Stage op het eigen werkveld wordt toegelaten.

Volgende opleidingsonderdelen komen aan bod in het verkort traject van 20 stp

 • Anesthesie (5stp)
 • Organisatie en werking van het operatiekwartier (5stp)
 • Chirurgie (5stp)
 • Verpleegkundige aanpak chirurgie (5stp)

Bijkomende opleidingsonderdelen worden mee opgenomen wanneer er wordt gekozen om het volledige programma (60 stp) te volgen:

 • Pre-en postoperatieve zorg (5stp)
 • Capita selecta (5stp)
 • Beroepspraktijk 1 (10 stp)
 • Beroepspraktijk 2 (10 stp)
 • Beroepspraktijk 3 (10 stp)

Inhoudelijk concentreert de opleiding zich op kennis, taken en verpleegkundige aandachtspunten betreffende de anesthesie bij de operatiepatiënt. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de preoperatieve voorbereiding en de postoperatieve zorg voor de operatiepatiënt.  Er wordt zowel aandacht besteed aan het verpleegkundig als medisch luik. Verschillende chirurgische disciplines en operatieve technieken worden uitgebreid besproken. De opleiding biedt een stevige theoretische basis afgewisseld met praktijk op de campus.

 

De opleiding steunt op vier pijlers

 • Praktijk- en werkveldgerichtheid: kennis, inzicht en toepassing van verpleegkundige procedures gekoppeld aan klinisch redeneren
 • Kennis en inzicht van veel voorkomende ingrepen en complicaties eigen aan de medisch-technische dienst het operatiekwartier
 • Met aandacht voor de relationele en zorgethische aspecten in de benadering van de zorgontvanger en zijn omgeving
 • Flexibiliteit: traject op maat van de student en af te werken op eigen tempo


Didactische aanpak

Het klassikaal onderwijs vindt plaats op vaste dag(en) en wordt op voorhand duidelijk gecommuniceerd.
Dit impliceert dat je op een actieve manier de leerstof verwerkt. Er wordt ondersteuning aangeboden door gerichte opdrachten zoals oefeningen, zelfstudie van leerstofpakketten, e-learning, werkstukken, ...
Daarnaast probeert deze opleiding de kloof tussen theorie en praktijk zo klein mogelijk te houden. 

Dit realiseren we door:

 • in te zetten op casuïstiek
 • praktijklessen-workshops te organiseren waar specifieke handelingen worden ingeoefend, context en settings worden nagebootst
 • en er wordt ook gebruik gemaakt van het simulatiecentrum om zo in een veilige omgeving diverse scerio’s te kunnen doorlopen en dit in samenwerking met verpleegkundigen uit het werkveld.


Je kunt de keuze maken voor het volgen van de postgraduaat perioperatieve zorg van 20 of 60 stp. 
Tevens bestaat de mogelijkheid om één of meerdere opleidingsonderdelen te volgen als jouw interesse en/of werkervaring enkel zouden liggen bij anesthesie, chirurgie, instrumentatie of ontwaakzaal. 


Kostprijs

programma 60 stp: € 2150
verkort traject 20 stp: € 1450
afz opleidingonderdeel 5 stp : € 450 Meer informatie

Sophie Dupon
Programmacooördinator Brugge
sophie.dupon@vives.be

 

Peter Bouckhout
campuscoördinator navorming VVK Brugge
tel. 050 30 51 96 
peter.bouckhout@vives.be 

 

Annelies De Langhe
studiegebiedcoördinator navorming 
annelies.delanghe@vives.be
Programma

Peri-operatieve zorg - 20 studiepunten

Anesthesie

5 credits

Organisatie en werking van het operatiekwartier

5 credits

Chirurgie

5 credits

Verpleegkundige aanpak chirurgie

5 credits

Peri-operatieve zorg - 40 studiepunten

Pre- en postoperatieve zorg

5 credits

Capita selecta

5 credits

Beroepspraktijk peri-operatieve zorg 1

10 credits

Beroepspraktijk peri-operatieve zorg 2

10 credits

Beroepspraktijk peri-operatieve zorg 3

10 credits

Inschrijven

Bedrijfsinfo