• Maandag 4 oktober 2021
    8.45 u. - 12.30 u.
  • Aantal opleidingsuren: 3h30
  • Kortrijk

Doelpubliek

Deze online studiedag is gericht op:

  • Vroedvrouwen werkzaam op materniteit, verloskamer, neonatologie, in de eerstelijnszorg en het fertiliteitscentrum.
  • Hoofdvroedvrouwen
  • Alle geïnteresseerden uit het werkveld.

Meer info

Tijdens deze digitale studiedag wordt er ingegaan op de specifieke zorgnoden bij vrouwen die te maken hebben met een vroegtijdig miskraam. Er wordt ingezoomd op het medisch luik en er worden aanbevelingen geformuleerd om de psychosociale begeleiding bij deze vrouwen in te vullen. Deze aanbevelingen worden gegeven uit verschillende perspectieven: vanuit de bestaande zorgverlening alsook vanuit een ervaringsdeskundige.

Inschrijven

Bedrijfsinfo