• 0 credits
 • donderdag 24 februari 2022
  08.30 u. - 17.00 u.
 • Aantal opleidingsuren: 7h30
 • ONLINE

Doelpubliek

Verpleegkundigen in de oncologische zorg en alle geïnteresseerden.

Studiedag in functie van het behoud van bijzondere beroepstitel in de oncologie.

 

Deze studiedag gaat enkel ONLINE door.

Meer info

Programma 


 • Gevoel voor tumor
  dhr. Leander Verdievel

  Bij een jongeman in de bloei van zijn leven wordt lymfeklierkanker geconstateerd. De serie ‘gevoel voor tumor’ is mede bedacht door Leander Verdievel. De ervaringen van Leander, die kankerpatiënt is geweest komt hij graag met jullie delen op onze studiedag. 


 • STAVAZA in de diagnosestelling en behandeling van oncologie
  dr. Ulrike Himpe - thoracaal oncoloog - AZ Delta Roeselare 

  Wat is de huidige stand van zaken in verband met diagnosestelling in de oncologie? En wat levert dit op naar behandeling toe? Dokter Himpe komt u dit toelichten op onze studiedag.


 • Als kanker je gezin treft
  mevr. Veerle Demolder - ervaringsdeskundige VIVES

  Als je als jonge vrouw de diagnose kanker krijgt treft dit het hele gezin. Spanningen, onzekerheid, angst… het zijn maar enkele emoties die veelvuldig voorkomen. Daarnaast zijn er allerlei praktische zaken, die geregeld moeten worden. Ervaringsexpert Veerle Demolder deelt haar verhaal met jullie.
   

 • Coronavirus en kanker, aangepaste en uitgestelde zorg voor patiënten
  dr. Sofie Theys - UGent

  Vooral tijdens de eerste coronagolf werd heel wat zorg voor patiënten met kanker uitgesteld of aangepast. Onderzoeker Sofie Theys ging na hoe patiënten en hun naasten dat hebben ervaren en wat zorgverleners kunnen doen om hen goed te informeren en op te volgen.


 • Onco@home
  dr. Koen Van Eygen en verpleegkundige Jana Missiaen - az Groeninge

  Met onco@home worden een deel van de gespecialiseerde zorgen thuis toegediend om het verblijf op het dagziekenhuis zo vlot mogelijk te laten verlopen of onnodige ziekenhuisbezoeken te vermijden. Dokter van Eygen en verpleegkundige Jana geven alle boeiende informatie hieromtrent. 

 

 • Immuun voor kanker
  prof. Tessa Kerre - hematologie UZ Gent

  De wetenschap heeft de laatste jaren veel vooruitgang geboekt in de strijd tegen kanker. Toch blijft er een taboe rusten op de ziekte. Professor en topdokter Tessa Kerre wil de taboe doorbreken door een verhaal van hoop te brengen zonder te rooskleuriig te zijn..

 

 • Voeding en oncologie: feiten en fabels
  mevr. Livien Goetry - diëtiste

  Mensen in een oncologische setting hebben veel vragen over voeding. Ze worden overspoeld met informatie, dikwijls ook tegenstrijdige informatie. Het is belangrijk om feiten te onderscheiden van fabels. Mevr. Goetry helpt jullie op weg en dit met de meest recente wetenschappelijke inzichten.

 

Wens je de studiedag te volgen, maar ben je in de onmogelijkheid deze live bij te wonen?
Wij bezorgen je graag de opname. Gelieve dit aan te vragen in het inschrijvingsformulier bij 'opmerkingen'.