• 0 credits
 • 6 daagse opleiding,
  startdatum 10 februari 2022

  zie uurrooster
 • Aantal opleidingsuren: 42h
 • Kortrijk

Doelpubliek

De opleiding is gericht op alle hulpverleners die actief zijn binnen de dringende geneeskundige/hulpverlening: ambulanciers met badge 112, spoed/IZ verpleegkundigen, MUG verpleegkundigen, artsen en arts in opleiding.

Meer info

Met deze specifieke opleiding waarin zowel theorie als praktijk aan bod komen ligt de focus op het prehospitaalgebeuren. Hiermee willen we je als hulpverlener een goede basis aan competenties meegeven zodat je op correcte wijze traumapatiënten maar evenzeer patiënten met pulmonale/cardiale klachten kan benaderen en gericht handelt nadien.

De opleiding sluit zeer nauw aan bij de praktijk. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met experten uit het werkveld. Door het simuleren van waarheidsgetrouwe gebeurtenissen uit het werkveld krijg je de mogelijkheid om in een veilige context te oefenen. Het simulatieonderwijs maakt een integratie van Crisis Resource Management en Human Factors/Non Technical Skills mogelijk. Dit houdt in dat we ons niet enkel focussen op het aanleren van technische vaardigheden, maar dieper in gaan op organiseren, coördineren, leiderschap en teamwerk. Dit zijn belangrijke eigenschappen die de professionele identiteit van iedere deelnemer versterkt.

Alle docenten zijn artsen, verpleegkundigen of mensen met een professionele activiteit binnen de acute zorg. Zij zijn verbonden aan zorginstellingen, expertisecentra of beroepsverenigingen. Als gastspreker hebben al deze professionals een reële ervaring in het verstrekken van onderwijs aan volwassenen.

De opleiding wil zich voornamelijk toespitsen op hands-on en praktijkgerichte verdieping onderbouwd vanuit een theoretische verdieping. Deelnemers krijgen tevens ook de kans om een ILS en EPILS certificaat te behalen binnen deze opleiding.

 

Wegens het interactieve karakter van deze vorming worden maximum 16 personen toegelaten.


Programma

 • Donderdag 10/02/2022 - Immediate Life Support course

·         Skillstation 1: Hight Qualty Chest compressions & defibrillation

·         Luchtwegmanagement + ETCO2

·         Targeted training Intra-osseuze toegangsweg – ritme herkenning

·         Lecture the ALS Algorithm incl. Non – Technical Skills

·         Skillstation 4 Basic Life support - Non – Technical Skills – manueel defib.

·         Shockbable Rythm

·         NonShockbable Rythm

·         Decision Making

·         Post Recuscitation Care

 

 • Donderdag 24/02/2022 - Inleiding majeur trauma

·        ABDCDE principe

·        Basisprincipes opvang en benadering traumapatiënt

·        Primairy, secundairy en tertiary survey

·        Beeldvorming

·        Behandeling massieve bloeding

·        ABC behandeling

·        Pediatrie en zwangere

 

 • Donderdag 10/03/2022 - praktijkdag trauma
Workshop 1

·         Majeur trauma (éénvoudig)

·         Surgical airway

Workshop 2

·         Majeur trauma (complex)

·         Thoracostomie

·         Thoraxdrain

Workshop 3

·         Majeur trauma (relevante voorgeschiedenis)

·         Pelvic binder

Workshop 4

·         Pediatrisch Trauma

·         Intra osseuse therapie

·         EZIO botboor

Workshop 5

·         Zwanger majeur trauma

·         Capnografie


 • Donderdag 31/03/2022 - European Pediatric Immediate Life Support course

·         Herkennen van het kritisch zieke kind

·         ABC skills training sessie 1

·         ABC skills training sessie 2

·         ABCDE scenario sessie 1

·         ABCDE scenario sessie 2

·         BLS en FBAO

·         Station AED

 

 • Maandag 25/04/2022 - inleiding incident en crisismanagement

·        Pit protocollen

·        Luchtweg prehospitaal

·        Technische en Tactische hulpverlening (TECC principes) 

·        Mass casualty 


 • Zaterdag 7/05/2022 - incident en crisismanagement praktijkdag

·        Taak eerste MUG ter plaatse

·        Pré-triage en triage

·        Organisatie VMP

·        Regulatie

·        Ziekenhuis noodplan

·        CPOP’s

·        Terreinoefening + debriefing