• 0 credits
  • Dinsdag 15 maart 2022
    19.00 u. - 21.00 u.
  • Aantal opleidingsuren: 2h
  • Kortrijk

Doelpubliek

Deze webinar is gericht op zorgverleners, studenten en alle geïnteresseerden uit het werkveld met een bijzondere interesse in rouwverwerking.

Meer info

Met deze webinar wil de organiserende groep studenten uit de BanaBa opleiding in het zorgmanagement (1ste jaar) jullie graag informatie en praktische handvatten meegeven.

Er wordt ingegaan op de rouwverwerking bij zorgverleners:

 

We gaan van start met dhr. Linus Vanlaere (zorgethicus) en mevr. Tina Vandecasteele (onderzoeker). Beide sprekers zijn verbonden aan de Hogeschool VIVES en sTimul (zorgethisch lab).
Door middel van een kwalitatief onderzoek wordt stilgestaan bij de betekenis van rouw en verlies bij verpleegkundigen. Meer bepaald onderzoek naar de emotionele impact die de zorg van COVID-patiënten heeft op verpleegkundigen. Rouw en verlies worden in verband gebracht met fenomenen als ‘morele verwonding’ en ‘morele stress’. Tot slot wordt gereflecteerd op wat verpleegkundigen nodig hebben om ‘goed’ met dit soort rouw en met deze verlieservaringen om te gaan in hun professionele zelfverstaan.

 

Als tweede brengt dhr. Herman Wauters een praktische voorstelling van de Verlieskoffer, als tool voor het bespreekbaar maken van het rouwproces.
dhr. Wauters is dementie-expert en heeft meer dan 30 jaar ervaring in de zorgsector. Hij is ook werkzaam bij het PsychoGeriatrisch Netwerk, onderdeel van het Ouderenteam van het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg De Pont te Mechelen en antennepunt van het Regionaal Expertisecentrum Dementie Orion i.s.m. PGN voor de zorgregio Mechelen.

 

Tot slot brengt dhr. Pieter Michiels (inspiratiecoach) op een kwetsbare en luchtige manier zijn persoonlijke kijk op verlies.