• 0 credits
 • Dinsdag 24 mei 2022
  17.00 u. - 21.00 u.
  netwerkevent van
  21.00 u. - 23.00 u.
 • Aantal opleidingsuren: 3h30
 • VIVES Kortrijk - gebouw The Cube

Doelpubliek

Zorgmedewerkers werkzaam in de zorgsector die in contact komen met fysieke en/of verbale agressie.

Meer info

Programma:

 • Bespreking agressiegerelateerde casussen.
  Verduidelijking protocol met betrekking tot agressie op de dienst spoedgevallen AZ Delta.
  Dhr. Valcke David: heeft reeds 21 jaar ervaring als mug-en spoedverpleegkundige en is sinds 6 jaar actief als hoofdverpleegkundige binnen AZ Delta campus Menen. Hij is nu werkzaam als coördinerend hoofdverpleegkundige op de spoedopname AZ Delta. David ondersteunt het ALS beleid en werkt mee aan de nood- en interventieplannen binnen AZ Delta.
 • Beleving van agressie bij slachtoffers en emoties die hiermee gepaard kunnen gaan. Eerste verwerkingsproces.
  prof. dr. Kygnaert Ines: behaalde PhD in geneeskunde over seksueel geweld en gezondheid van vluchtelingen, asielzoekers en mensen zonder wettig verblijf.  Ze is docent seksuele en reproductieve gezondheid, mensenrechten en interculturele moeder-en kindzorg. Daarnaast is ze ook teamleider van het ‘Gender &Violence team’. Dr Keygnaert is een experte binnen gendergerelateerd geweld, seksuele en reproductieve gezondheid bij migranten en andere kwetsbare groepen. 
 • Herstel na een agressie- incident.
  dhr. Taghon Geert: is docent binnen VIVES hogeschool met 25 jaar expertise in de jeugdpsychiatrie.
  Hij is freelance vormingswerker rond ‘agressie en grensoverschrijdend gedrag’. Dhr. Taghon is medeauteur van het boek ‘Antwoorden op agressie en grensoverschrijdend gedrag’. 
 • Netwerkevent van 21.00 u. tot 23.00 u.


Kostprijs:
 • Alumni BanaBa Zorgmanagement: €40 (ben je een oud-student  uit de BanaBa Zorgmanagement van VIVES? Gelieve dit onder opmerkingen in het inschrijvingsformulier te vermelden)
 • Overige deelnemers: €45
 

 Een organisatie van een groep studenten uit de BanaBa opleiding in het zorgmanagement, met de steun van Arjo.