• 0 credits
  • Donderdag 5 mei 2022
    08.30 u. - 12.30 u.
  • Aantal opleidingsuren: 4h
  • Kortrijk

Doelpubliek

De opleiding is gericht op alle hulpverleners (inclusief studenten) die actief zijn binnen de dringende geneeskundige/hulpverlening: ambulanciers met badge 112, spoed/IZ verpleegkundigen, MUG verpleegkundigen, artsen en arts in opleiding.

Focus ligt op personenen die acute crisisopvang en nazorg bieden aan patiënten, familieleden en hulpverleners bij schok- en verlieservaringen op de werkvloer.

Meer info

Als hulpverlener moet je bij schok- en verlieservaringen regelmatig instaan voor acute crisisopvang en nazorg aan patiënten, familieleden en collega’s hulpverleners. Via deze opleiding willen we handvatten aanreiken om hier mee om te gaan. Deze vorming mikt zowel op theorie/ praktijk en persoonlijke groei als zorgverlener in crisissituaties.

Deze online vorming kan worden gezien als een voortgezette opleiding voor eerste en tweedelijnshulpverlening na acute verlieservaringen of psychologische traumatisering: van slecht nieuws melding aan de getroffenen, patiënten, familieleden en collega’s en tot het verschaffen van de nodige stabilisatie als startpunt voor de emotionele doorwerking van ingrijpende gebeurtenissen.

Er wordt stilgestaan bij het CRASH-model voor psychosociale crisisopvang (een globaal referentiekader voor de psychologische hulp tijdens, onmiddellijk na en lang na een ingrijpende gebeurtenis). Tot slot zal worden stilgestaan bij de aanpak van een acuut opvanggesprek aan de hand van de 5- vragen methodiek.

 

Spreker:

Erik de Soir - crisispsycholoog en psychotrauma-therapeut