• 60 credits
  • Startdatum:

    20 september 2022 (jaar 1)
    22 september 2022 (jaar 2)
    Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen.
  • Kortrijk

Doelpubliek

De bachelor-na-bacheloropleiding in het zorgmanagement richt zich tot (toekomstige)
leidinggevenden in de gezondheidszorg of welzijn:

• bachelors in de verpleegkunde;
• bachelors in de vroedkunde;
• andere bachelors of masters met ervaring in het brede domein van de gezondheidzorg
zoals maatschappelijk werkers, kinesitherapeuten, psychologen...

Meer info

De opleiding is een volwaardig programma van 60 studiepunten, dat gespreid wordt over twee academiejaren met telkens 30 studiepunten. We kiezen in de opleiding voor begeleide zelfstudie. Dit betekent dat je op een actieve manier de leerstof verwerkt, waarbij vaak een inbreng wordt gevraagd vanuit de eigen werksituatie. Door deze dynamische werkvorm kan het klassikaal onderwijs beperkt worden tot een dag per week. We kiezen ook voor een combinatie van online en on-campus onderwijs.

De lessen vinden wekelijks plaats op dinsdag van 9.00 u. tot 17.00 u. (jaar 1) en wekelijks op donderdag
van 9.00 u. tot 17.00 u. (jaar 2)

De lectoren werken als leidinggevende in de gezondheids- en welzijnszorg of zijn experten in hun vakdomein.

Wetgevend kader
Met deze bachelor-na-bacheloropleiding voldoe je aan de Vlaamse regelgeving inzake hoger onderwijs en
de federale reglementering betreffende de kwalificatievoorwaarden voor het uitvoeren van de functie van
hoofdverpleegkundige, met name het KB van 13 juli 2006 “houdende uitvoering van artikel 17bis van de wet
op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, voor wat de functie van hoofdverpleegkundige betreft”
(BS 28.08.06).

Programma

Zorgmanagement jaar 1

Leiderschap in zorg en welzijn 1

6 credits

Management van medewerkers

7 credits

Kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn

5 credits

Emerging technologies in zorg & welzijn

3 credits

Persoonlijke leiderschapsontwikkeling 1

5 credits

Organisatiegebonden project 1

4 credits

Zorgmanagement jaar 2

Leiderschap in zorg en welzijn 2

6 credits

Organisatiemanagement

5 credits

Persoonlijke leiderschapsontwikkeling 2

3 credits

Organisatiegebonden project 2

10 credits

Management van middelen

6 credits

Inschrijven

Bedrijfsinfo