• Startdatum:

    24 januari 2023 (jaar 1)
    Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen.
  • Kortrijk

Doelpubliek

De bachelor-na-bacheloropleiding in het zorgmanagement richt zich tot (toekomstige)
leidinggevenden in de gezondheidszorg of welzijn:

• bachelors in de verpleegkunde;
• bachelors in de vroedkunde;
• andere bachelors of masters met ervaring in het brede domein van de gezondheidzorg
zoals maatschappelijk werkers, kinesitherapeuten, psychologen...

Meer info

start je met je opleiding in januari 2023,  is dit volwaardig programma van 60 studiepunten, dat gespreid wordt over 2 jaren en drie  academiejaren. We kiezen in de opleiding voor begeleide zelfstudie. Dit betekent dat je op een actieve manier de leerstof verwerkt, waarbij vaak een inbreng wordt gevraagd vanuit de eigen werksituatie. Door deze dynamische werkvorm kan het klassikaal onderwijs beperkt worden tot een dag per week. We kiezen ook voor een combinatie van online en on-campus onderwijs.

De lessen vinden wekelijks plaats op dinsdag van 9.00 u. tot 17.00 u. (jaar 1) en wekelijks op donderdag
van 9.00 u. tot 17.00 u. (jaar 2)

De lectoren werken als leidinggevende in de gezondheids- en welzijnszorg of zijn experten in hun vakdomein.

Vakken: 

  • Management van medewerkers 
  • Kwaliteit en persoonlijke leiderschapsontwikkeling

Wetgevend kader
Met deze bachelor-na-bacheloropleiding voldoe je aan de Vlaamse regelgeving inzake hoger onderwijs en
de federale reglementering betreffende de kwalificatievoorwaarden voor het uitvoeren van de functie van
hoofdverpleegkundige, met name het KB van 13 juli 2006 “houdende uitvoering van artikel 17bis van de wet
op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, voor wat de functie van hoofdverpleegkundige betreft”
(BS 28.08.06).

Programma

Zorgmanagement jaar 1

Leiderschap in zorg en welzijn 1

6 credits
Bekijk ECTS-fiche

Management van medewerkers

0 credits
Bekijk ECTS-fiche

Kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn

0 credits
Bekijk ECTS-fiche

Emerging technologies in zorg & welzijn

0 credits
Bekijk ECTS-fiche

Persoonlijke leiderschapsontwikkeling 1

0 credits
Bekijk ECTS-fiche

Organisatiegebonden project 1

0 credits
Bekijk ECTS-fiche

Gastcollege: 'het zorglandschap vandaag en morgen, uitdagingen en pitfalls'

0 credits
Bekijk ECTS-fiche

Introductie/onthaal, Vlaams Opleidingsverlof (VOV) - wegwijs Toledo

 credits
Bekijk ECTS-fiche

Zorgmanagement jaar 2

Leiderschap in zorg en welzijn 2

0 credits
Bekijk ECTS-fiche

Organisatiemanagement

0 credits
Bekijk ECTS-fiche

Persoonlijke leiderschapsontwikkeling 2

0 credits
Bekijk ECTS-fiche

Organisatiegebonden project 2

0 credits
Bekijk ECTS-fiche

Management van middelen

0 credits
Bekijk ECTS-fiche

Gastcollege: 'Liever kakkerlak dan dinosaurus! Over actief leiderschap in de zorg en ver daarbuiten'

0 credits
Bekijk ECTS-fiche

Inschrijven

Bedrijfsinfo