• 60 credits
 • Startdatum 29 september 2022

  De lessen vinden plaats op donderdag en vrijdag van 8.30 u. tot 17u.
  Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lesssen
 • Brugge

Doelpubliek

De opleiding is gericht op bachelors in de verpleegkunde die in een operatiekwartier
(wensen te) werken.

Je kunt er als bachelor in de verpleegkunde voor kiezen om in een operatiekwartier aan de slag te gaan. Hiervoor moet je beschikken over specifieke theoretische en praktische kennis.
Wil je je hierop voorbereiden of ben je reeds werkzaam als operatieverpleegkundige en heb je nood aan meer inzicht en achtergrondkennis van het OK-gebeuren?
Dan kun je het PG perioperatieve zorg volgen!

Als gegradueerde verpleegkundige kun je tevens de postgraduaat volgen , na afloop van de opleiding ontvang je een getuigschrift van permanente vorming.
Bachelors ontvangen een diploma.


De postgraduaat perioperatieve zorg wordt aangeboden in 20 en 60 studiepunten.

Enkel bij voldoende belangstelling ( in functie van het behalen van de beroepstitel / premie ) wordt de opleiding georganiseerd van 60 studiepunten 

Meer info

 

goed nieuws!!! EINDELIJK de premie!!!!                              MEN ZEGGE HET VOORT!!!       

 Beduimelt omhoog Emoticon vector illustratie. Illustration of pret - 73992493

 

28 juli 2022 verscheen het Koninklijk besluit over de invoering van een verpleegkundig specialisatiecomplement. (zie publicatie Belgisch staatsblad 28.07.2022)

 

Dit is een volgende stap in de aanpassing van IFIC die op aandringen van de beroepsorganisaties, samen met het AUVB werd bedongen. Vroeger gekend als de premie voor verpleegkundigen werkzaam op Spoed / intensieve / neonatale diensten.

Zeker positief is dat ook de gespecialiseerde verpleegkundigen in de perioperatieve zorg, kinderverpleegkundige, geestelijke gezondheidszorg en pediatrie eveneens dit specialisatiecomplement krijgen

Deze complementen zijn enkel van toepassing voor de collega ’s die instappen in IFIC.

Voor de verpleegkundige beroepstitel gaat het daarbij om een jaarlijks bedrag van 2.500€ bruto, voor de verpleegkundige beroepsbekwaamheid van 833€ per jaar.

Bij de berekening voor dit jaar wordt gerekend tot januari 2022 pro rata. In september zou er dus voor de gerechtigden een uitbetaling zijn van 8/12de.

September 2023 geldt pas een uitbetaling voor een volledig jaar, gerekend van 1 september 2022 tot 31 augustus 2023

 

Hogeschool Vives campus BRUGGE organiseert de PG Operatieverpleegkunde  (BBT) – 60 studiepunten

 

Aanvankelijk stond enkel de 20 studiepunten ( 4 theoretische OPO's  van 5 studiepunten  ) geprogrammeerd 

Na het besluit van Minister Vandenbroucke om aan de beroepstitel ook voor OK verpleegkundigen de premie toe te kennen , kregen we veel vragen om de 60 studiepunten in te richten.

Concreet zou dit betekenen dat je

 • 3 opleidingsonderdelen ( 13 lesdagen ) volgt in het eerste semester  
 • 3 opleidingsonderdelen  ( 15 lesdagen ) in het tweede semester
 • 450 uur stage verdeeld over drie blokken van 150 uur ( 3 x 10 studiepunten) om zo de beroepstitel te halen 

Als je belangstelling hebt in de 60 studiepunten , en er voldoende inschrijvingen zijn , kunnen we deze opleiding ook laten doorgaan 

 

 

Inhoud

Volgende opleidingsonderdelen komen aan bod in het  traject van 20 stp

 • Anesthesie (5stp)
 • Organisatie en werking van het operatiekwartier (5stp)
 • Chirurgie (5stp)
 • Verpleegkundige aanpak chirurgie (5stp)
 

Volgende opleidingsonderdelen komen erbij voor het traject van 60 stp

 • Pre- en postoperatieve zorg (5stp)
 • Capita selecta  (5stp)
 • Beroepspraktijk : 3 modules van 10 stp  (30 stp)


Inhoudelijk concentreert de opleiding zich op kennis, taken en verpleegkundige aandachtspunten betreffende de anesthesie bij de operatiepatiënt. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de preoperatieve voorbereiding en de postoperatieve zorg voor de operatiepatiënt.  Er wordt zowel aandacht besteed aan het verpleegkundig als medisch luik. Verschillende chirurgische disciplines en operatieve technieken worden uitgebreid besproken. De opleiding biedt een stevige theoretische basis afgewisseld met praktijk op de campus.

 

De opleiding steunt op vier pijlers

 • Praktijk- en werkveldgerichtheid: kennis, inzicht en toepassing van verpleegkundige procedures gekoppeld aan klinisch redeneren
 • Kennis en inzicht van veel voorkomende ingrepen en complicaties eigen aan de medisch-technische dienst het operatiekwartier
 • Met aandacht voor de relationele en zorgethische aspecten in de benadering van de zorgontvanger en zijn omgeving
 • Flexibiliteit: traject op maat van de student en af te werken op eigen tempo


Didactische aanpak

Het klassikaal onderwijs vindt plaats op vaste dag(en) en wordt op voorhand duidelijk gecommuniceerd.
Dit impliceert dat je op een actieve manier de leerstof verwerkt. Er wordt ondersteuning aangeboden door gerichte opdrachten zoals oefeningen, zelfstudie van leerstofpakketten, e-learning, werkstukken, ...
Daarnaast probeert deze opleiding de kloof tussen theorie en praktijk zo klein mogelijk te houden. 

Dit realiseren we door:

 • in te zetten op casuïstiek
 • praktijklessen-workshops te organiseren waar specifieke handelingen worden ingeoefend, context en settings worden nagebootst
 • en er wordt ook gebruik gemaakt van het simulatiecentrum om zo in een veilige omgeving diverse scerio’s te kunnen doorlopen en dit in samenwerking met verpleegkundigen uit het werkveld.


Tevens bestaat de mogelijkheid om één of meerdere opleidingsonderdelen te volgen als jouw interesse en/of werkervaring enkel zouden liggen bij anesthesie, chirurgie, instrumentatie of ontwaakzaal. 


Kostprijs

verkort traject 20 stp: € 1450
traject 60 SP : € 2150
afz opleidingonderdeel 5 stp : € 450 Meer informatie

Peter Bouckhout
campuscoördinator navorming VVK Brugge
tel. 050 30 51 96
peter.bouckhout@vives.be 

 

Inschrijvingen en facturatie 

Heidi Descheemaecker 
tel. 050 30 51 93
heidi.descheemaecker@vives.be

 

Programma

Peri-operatieve zorg - 20 studiepunten

Anesthesie

5 credits
Bekijk ECTS-fiche

Organisatie en en werking van het operatiekwartier

5 credits
Bekijk ECTS-fiche

Chirurgie

5 credits
Bekijk ECTS-fiche

Verpleegkundige aanpak chirurgie

5 credits
Bekijk ECTS-fiche

Peri-operatieve zorg - 60 studiepunten

Anesthesie

5 credits
Bekijk ECTS-fiche

Chirurgie

5 credits
Bekijk ECTS-fiche

Verpleegkundige aanpak chirurgie

5 credits
Bekijk ECTS-fiche

Organisatie en en werking van het operatiekwartier

5 credits
Bekijk ECTS-fiche

Pre- en postoperatieve zorg

5 credits
Bekijk ECTS-fiche

Capita selecta

5 credits
Bekijk ECTS-fiche

Beroepspraktijk Perio-operatieve zorg 1

10 credits
Bekijk ECTS-fiche

Beroepspraktijk Perio-operatieve zorg 2

10 credits
Bekijk ECTS-fiche

Beroepspraktijk Perio-operatieve zorg 3

10 credits
Bekijk ECTS-fiche

Inschrijven

Bedrijfsinfo