• Dinsdag 6 september 2022
  • Aantal opleidingsuren: 8h
  • Roeselare

Doelpubliek

Alle hulpverleners, studenten en ervaringsdeskundigen actief en/of betrokken in de geestelijke gezondheidszorg 

 

Meer info

Programma 


8u30-8u45: Onthaal  

8u45-9u: Verwelkoming 

9u-10u30Plenaire lezing met Hilde De Clercq (deel 1) 

10u30-11u: Pauze  

11u-12u30: Plenaire lezing met Hilde De Clercq (deel 2)

12u30-13u30: Broodjeslunch 

13u30-14u45: Parallelworkshops  

14u45-15u15Pauze 

15u15-16u30Parallelworkshops  

16u30-17u30: Afsluiting en netwerking met een drankje 

 

Plenaire lezing: Over autisme gesproken... 

Hilde De Clercq probeert op een authentieke en ervaringsgerichte wijze een beeld te geven van de complexiteit van autisme. Ze zal vooral ingaan op het belang van een goed begrijpen van autisme en op de impact op de persoon met autisme zelf en op zijn/haar netwerk. Hilde zal ons een state of the art schetsen zowel vanuit een wetenschappelijke als vanuit een praktische hoek. 

Hilde De Clercq is een deskundige in Autisme: ze geeft conferenties, trainingen, workshops en professioneel advies in binnen- en buitenland. Zij is auteur van twee boeken over het andere denken bij mensen met Autisme. Beide boeken zijn in verschillende talen gepubliceerd. Zij is o.a. redactielid van « Good Autism Practice » (University of Birmingham) en ze heeft een TEACCH-affiliatie (University of Chapel Hill, North Carolina). Hilde is tevens moeder van een volwassen zoon met autisme. www.hildedeclercq.be  

 

Workshop 1: ASS door de ogen van een ervaringsdeskundige 

In deze workshop nemen we jullie op een creatieve manier mee doorheen de ervaringen van de schoolloopbaan en het dagelijks leven van een persoon met ASS. We belichten het verhaal van een persoon met ASS vanuit verschillende perspectieven: de persoon met ASS, de rol als ouder en de rol als schoolondersteuner. 

Joke Vanhauwaertervaringsdeskundige (ASS binnen gezin) en studentenbegeleider in VIVES en MOTIVASSvrijwilliger Vlaamse Vereniging Autisme. Laura Maas, ervaringsdeskundige met ASS en ADD, ASS binnen het gezin. 

 

Workshop 2: Inleefsessie ASS: what’s in a name 

ASS komt steeds vaker voor in onze maatschappij. Hoewel elke persoon met ASS uniek is, is de beeldvorming rond ASS in de media nog vaak éénzijdig en stereotiep. Om beter te begrijpen hoe het is om ASS te hebben, laten we het jullie daarom zelf beleven door jullie onder te dompelen in een aantal situaties. Zo kunnen we ons beter voorstellen hoe een student, cliënt, vriend, collega of familielid met ASS de wereld ervaart en beleeft. Meer begrip helpt ons groeien in onze professionele en persoonlijke relatie met anderen en zorgt ervoor dat we samen meer omgevingen autivriendelijk kunnen maken. 

Matthias Staut en Damaris Simoens, studentenbegeleiders in VIVES 

 

Workshop 3: Psycho-educatieve ouderleergroepen autisme 

Psycho-educatie vormt de basis van elke autisme-behandeling. Naast de informatie die aan de ouders gegeven wordt, is er binnen de ouderleergroep veel ruimte om hun ervaringen te delen met elkaar. Dit interactieve aspect biedt een belangrijke meerwaarde van deze oudergroepen.  
In de workshop komen onder meer volgende aspecten aan bod: uitgangspunten en opbouw van de ouderleergroep, ervaringen en resultaten. 

Marc Willems heeft uitgebreide ervaring binnen kinder- en jeugdpsychiatrie KAS-Brugge. Sinds 2004 organiseert hij ouderleergroepen autisme. In 2012 verscheen zijn boek ‘Als de wereld er anders uitziet. Omgaan met autisme.’  


Workshop 4: Tips en tricks in het werken met volwassenen met autisme in een residentiële setting  VOLZET

Het begeleiden van mensen met ASS in een residentiële setting zorgt vaak voor een extra aantal uitdagingen. Enkele aangeleerde en veelgebruikte gesprekstechnieken lijken minder goed te werken bij volwassenen met ASS. Kleine interventies en gebeurtenissen hebben soms een grote impact. Aan de hand van concrete voorbeelden en vragen vanuit de groep staan we stil bij enkele uitdagingen en mogelijke aanpassingen.  

Veerle Verdonck, werkzaam binnen Kliniek Sint Jozef Pittem. Met expertise in diagnostiek en begeleiding van jongeren, jongvolwassenen en volwassenen met ontwikkelingsstoornissen, zowel individueel als in groep. 


Workshop 5: Een mirakel en een toverstaf; oplossingsgericht werken en autisme VOLZET

In het ambulant werken met volwassenen met autisme binnen de hulpverlening horen en zien we vaak vooral de klachten, de moeilijkheden, de tekorten en beperkingen. Dit weegt zowel op de persoon met autisme als op zijn omgeving. Oplossingsgericht werken is een hoopvolle, manier van hulpverlenen. Hier wordt vertrokken van de krachten en de mogelijkheden van mensen.  

We starten de workshop met een korte inleiding over het oplossingsgericht denken waar vooral het accent gelegd wordt op concrete methodieken en begeleidingstools. Vanuit onze dagdagelijkse therapiecontacten proberen we voortdurend te kijken naar wat werkt om ontwikkeling te bevorderen. Dit willen we brengen geïllustreerd met verhalen uit de praktijk. 

Joost Devriese, psychotherapeut werkzaam binnen een privé praktijk en lector in VIVES, Sociaal Agogisch Werk 


Inschrijving  

Je kan tot 30 augustus 2022 inschrijven de website. Na inschrijving krijg je een bevestiging en een factuur. De factuur geldt als inschrijvingsbewijs. Met je inschrijving verklaar je je akkoord met de inschrijvings-, annulerings- en betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de website.  

Na inschrijving ontvang je een mail om je keuze van workshops door te geven.

 

Attest  

Na afloop ontvang je een attest van deelname. 


Annulering  

Kan je toch niet aanwezig zijn? Graag mailen naar sylvie.demeulemeestere@vives.be 


Meer informatie 
Sofie De Visschere 
sofie.devisschere@vives.be