• 10/10/2022 van 9:30 - 16:30
  • Brugge

Doelpubliek

Voor leerkrachten en ondersteuners uit het (buiten)gewoon kleuter-, basis- en secundair onderwijs, en therapeuten uit Centra voor Ambulante Revalidatie en aanverwante sectoren, CLB-medewekers en begeleiders, zowel in zorg als in onderwijs

Meer info

Tijdens deze studiedag bekijken we de prikkelverwerking van kinderen en jongeren in relatie tot onderwijsgerichte vaardigheden en gedrag. We vertrekken vanuit verschillende denkconcepten o.a. kwadranten, het model ‘Werken met aandacht’ en mogelijke zintuiglijke stijlen.

Vele kinderen en jongeren ervaren voortdurend prikkels die hen onder- of overprikkelen. Het kind tracht dan ook vanuit zijn zintuiglijke prikkelverwerking op een voor hem haalbare manier zijn balans te herstellen door zelfregulerend gedrag en/of gedrag te stellen dat niet altijd even aangenaam ervaren wordt vanuit de (klas)omgeving.

We zoomen in op vier mogelijke kwadranten met het in kaart brengen van kansen- en kwetsbaarhedenprofiel van de leerling, bekijken de 21 zintuiglijke stijlen en de hypo- en hyperresponsiviteit van de zeven zintuigen. Dit oefenen we in a.d.h.v. oefeningen, film- en casusanalyses.

Docente:

Karen Van Dyck: Psychomotorisch therapeut in privépraktijk - Psychotherapeut in opleiding - Erkend auti- en gedragscoach - Ondersteuningsnetwerk VOKAN (Voorheen GON-coördinatie type 3 - type 9) - Gastspreker bij verschillende organisaties

Inschrijven is mogelijk via deze link.