• 0 credits
  • 14/10/2022 van 9:00 - 13:00
  • Aantal opleidingsuren: 3h30
  • Brugge

Doelpubliek

Logopedisten die geïnteresseerd zijn in uitspraakremediëring bij anderstaligen.

  • Je werkt als privé-logopedist en je wilt uitspraaktherapie kunnen geven aan anderstaligen.
  • Je werkt in een instelling of school waar je (ook) anderstaligen begeleidt. Je wil hen op het vlak van uitspraak beter kunnen begeleiden.
  • Je geeft les aan anderstaligen en je wil uitspraakoefeningen in je onderwijspraktijk integreren.

Meer info

Een slechte uitspraak leidt er dikwijls toe dat anderstaligen, ook met een correcte toepassing van grammatica en woordenschat, voor buitenstaanders onverstaanbaar zijn. In een praktische workshop leren de deelnemers op welke uitspraakproblemen anderstaligen stoten en hoe je als logopedist de uitspraak van een anderstalige kunt verbeteren. Vanuit een heel toegankelijk theoretisch kader, krijgen de deelnemers oefeningen op klanken en op prosodie aangeboden en zullen ze leren in welke volgorde de oefeningen het best aan bod komen.  Ten slotte krijgen de deelnemers de kans om kennis te maken met praktische toepassingen voor uitspraakremediëring.

 

Verloop studiedag:

9-10u30 uitspraak bij anderstaligen: Ines Blomme

10u30-10u45 pauze

10u45 – 12u vervolg uitspraak bij anderstaligen: Ines Blomme

12u-12u15 pauze

12u15 – 13u bestaande toepassingen voor uitspraakremediëring: Hannah Thieuw

 

Docent

Ines Blomme is logopediste en germaniste. Ze doceert Nederlands voor anderstaligen aan het Instituut voor Levende Talen (ILT) van de KU Leuven en is gespecialiseerd in uitspraak. Samen met enkele collega’s ontwikkelde ze een oefenmethode die anderstaligen helpt een goede uitspraak van het Nederlands te verwerven. Vanuit deze expertise zijn er twee publicaties ontstaan: ‘Nu versta ik je! (Blomme I., Nordin A., Potargent J.)’  en ‘Klink Klaar, Uitspraak Nederlands voor Franstaligen (Blomme I. en Timmermans B.). Ines Blomme verzorgt ook het uitspraakpracticum, als onderdeel van het vak taalbeheersing in de bachelor Taal- en letterkunde aan de KU Leuven.

Hannah Thieuw is afgestudeerd als logopediste en audiologe. Ze werkt als trajectcoach en logopediste bij het Economisch Huis Oostende. Daar begeleidt ze samen met collega’s mensen met een migratieachtergrond richting een gepaste tewerkstelling. Uitspraakbegeleiding vormt een groot aandeel van het takenpakket aangezien een goed verstaanbare werkzoekende sneller aansluiting vindt op de arbeidsmarkt. Hannah heeft ervaring met zowel laag – als hooggeschoolde anderstaligen uit verschillende herkomstlanden. Ze houdt ervan om zaken praktisch en functioneel aan te pakken en ontwikkelde samen met studenten van VIVES een aantal hands-on tools om uitspraakbegeleiding te geven.

Maximaal aantal deelnemers: 20

Vragen? Neem gerust contact op met brian.decleir@vives.be