• 0 credits
 • 24/02/2023 9:00-16:30
 • Aantal opleidingsuren: 7h
 • Brugge

Doelpubliek

Logopedisten die willen werken met rekenzwakke kinderen halen uit deze studiedag veel informatie. Ook zorgleerkrachten 4e, 5e en 6e leerjaar zullen alle besproken aspecten in hun normale werksetting kunnen inzetten. Voor klasleerkrachten die de studiedag specifiek voor één leerjaar volgen, is er uiteraard een deel van de informatie minder relevant. 

Meer info

Veel kinderen struikelen over de werkelijkheid van decimale getallen, maar voor rekenzwakke kinderen is dit niet hun eerste valpartij. Zij hebben er meestal al een massa extra oefenuren of therapie opzitten. En toch moeten ook zij aan de slag met deze rekenmaterie. Maatgetallen, ons muntsysteem en de overstap naar het gevorderd rekenen vragen inzicht en vaardigheid in het werken met kommagetallen.

Tijdens deze studiedag bekijken we concreet hoe je rekenzwakke kinderen vanaf 9 jaar kunt begeleiden in het verwerven van dit inzicht. Wat vertelt ‘de komma’ ons? Hoe kan je vatten dat de plaats van een cijfer binnen het getal zijn waarde bepaalt? We staan eerst stil bij het lezen, schrijven en visualiseren van kommagetallen om nadien de vier hoofdbewerkingen door te nemen. Voor iedere stap die we zetten, krijgt de deelnemer voorbeelden van speelse oefenvormen.

 

Iedere topic start met observeren en/of achtergrondinformatie. Daarna bespreken we de veel voorkomende fouten (uiteraard is hier ruimte voor interactie met de deelnemers, hoe meer hoe liever) en oefenen we het remediëren in. Dit laatste kan zowel aan de hand van video’s, demonstraties (als de groepsgrootte dit toelaat) en/of werken in kleine groepjes.

 • Inleiding
 • kommagetallen lezen, schrijven en visualiseren
  • geschiedenis
  • getalsysteem
  • lezen, schrijven en visualiseren
 • vaardigheden
  • getalwaarde van het cijfer in het getal
  • omzetten
  • ordenen
 • bewerkingen
  • optellen en aftrekken
  • vermenigvuldigen
  • delen
 • handig rekenen

 

Docent

Hilde Heuninck heeft zich als logopediste reeds meer dan 25 jaar toegelegd op het begeleiden van kinderen met ernstige rekenmoeilijkheden. Zij heeft de voorbije jaren verschillende praktijkboeken geschreven en ook het breukenlaboratorium en diverse Mathellispellen zijn van haar hand. Hilde is coördinator van de logopedische groepspraktijk Sjerpa.

 

Maximaal aantal deelnemers: 32

Vragen? Neem gerust contact op met brian.decleir@vives.be

Inschrijven

Bedrijfsinfo