• donderdag 24 november 2022 
  13.30u - 17u  
 • Aantal opleidingsuren: 3h30
 • Brugge

Doelpubliek

De studiedag is gericht op:

 • Vroedvrouwen werkzaam op materniteit, verloskamer, neonatologie, in de eerstelijnszorg en het fertiliteitscentrum
 • Alle geïnteresseerden uit het werkveld.
 • Hoofdvroedvrouwen 

 
Deze studiedag gaat ONLINE door ! 

Meer info

 

Programma 

 

 • Verwelkoming 
  Mevr. Devos Tineke
  Opleidingshoofd vroedkunde, Hogeschool VIVES

 • Juridisch draagvlak voor vroedvrouwen tijdens arbeid en bevalling
  mevr. Isabelle De Beir
  Advocaat Flowlaw

  We bekijken wa
  t de wetgeving zegt over de bevoegdheden van de vroedvrouw. We frissen de wettelijke basis op en ontdekken de nieuwste uitbreidingen. Wat zijn de grijze zones? Wat als er een zich een fout voordoet? Waarop kunnen we ons dan beroepen? 

 • Pauze

 • Ethische dillema's in de zorg
  dhr. Linus Vanlaere
  Docent vroedkunde en verpleegkunde, Hogeschool VIVES

  Vroedvrouwen worden dagelijks geconfronteerd met kleinere en/of grotere dilemma’s die raken aan loyaliteiten, verlangens, verschillende to do’s. We bekijken samen welke dilemma’s er zijn op de werkvloer, wat maakt dat dilemma’s ons raken en het belang om er iets mee te doen. Vier dialoogsleutels worden meegegeven als concrete handvatten om het gesprek erover aan te gaan met alle betrokkenen (collega, zorgontvanger, ...). 

Inhoudelijke informatie: 

 • Mevr. Devos Tineke 
  tineke.devos@vives.be


  Deelname-attest voor opleidingsuren wordt voorzien.