• 0 credits
  • Vrijdag 24/11/2023 9:00 - 17:00 Vrijdag 8/12/2023 9:00 - 13:00 Maandag 18/12/2023 9:00-13:00  
  • Aantal opleidingsuren: 16h
  • Brugge

Doelpubliek

 

  • Je werkt als zorgverpleger in de thuiszorg of de gezinszorg.
  • Je werkt met volwassenen met complexe of chronische of post-acute zorgbehoeften.
  • Je werkt bij diensten zoals maatschappelijk werk bij het ziekenfonds, Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Welzijnsverenigingen of gezinszorg.

 

Meer info

Zowel de federale overheid als de deelstaatregeringen van België ondertekenden het akkoord om de BelRAI© als uniform beoordelingsinstrument te gebruiken in alle sectoren van welzijn en gezondheid. De BelRAI© instrumenten worden gebruikt om de noden en het functioneren van kwetsbare personen in een complexe zorgsituatie in kaart te brengen en te volgen.

De overgang gebeurt stapsgewijs. De eerste stap ging officieel in op 1 juni 2021: de diensten gezinszorg en de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds en de OCMW's/welzijnsverenigingen startten met het gebruik van de BelRAI© screener. Vanaf 1 juni '22 wordt bij hen ook het sociaal supplement gebruikt.

Vanaf 1 juni 2023 zal het BelRAI© Home Care instrument verplicht gebruikt dienen te worden in het kader van zorgplanning in de thuis- en gezinszorg.

Om als BelRAI© indicatiesteller aan de slag te kunnen gaan, is het volgen van een erkende opleiding een vereiste.

De focus van deze opleiding is het gebruik van de BelRAI© Home Care voor zorgplanning. Het is dus de bedoeling dat de zorgverleners na de basisopleiding BelRAI© kunnen gebruiken in de zorgpraktijk. BelRAIcare werkt enkel met gecertificeerde BelRAI© trainers en houdt zich dan ook aan de afspraken gemaakt met zowel de federale als de Vlaamse overheid. De opleidingsdagen worden aangevuld met voorbereidende taken (zo’n 4-tal uren) en met huiswerk zodat de deelnemers na de opleiding de nodige bagage hebben om aan de slag te gaan met BelRAI© Home Care.

 

Tijdens de basisopleiding komen volgende thema’s aan bod:

• Gebruik en aanmelding vormingsportaal

• Wetgevend kader BelRAI© en opleidingen (kort)

• Wat zijn BelRAI© instrumenten en hoe werken ze in de praktijk? (kort)

• Meerwaarde BelRAI©? (kort)

• Correct invullen van de BelRAI© HC items: na een concrete uitleg worden BelRAI© items ingevuld a.d.h.v. casussen.

• Gebruik van de gekozen software

• Wat zijn de BelRAI© HC resultaten en hoe gebruiken we ze als hulpmiddel om een kwalitatief persoonsgericht zorgplan op te stellen?

• Tips om de BelRAI© implementatie te doen slagen in uw organisatie.

 

De opleidingsdagen worden aangevuld met een halve dag voorbereiding en met huiswerk zodat de deelnemers na de opleiding de nodige bagage hebben om aan de slag te gaan met BelRAI© HC. Na de opleiding blijft BelRAIcare nog gedurende zes maanden beschikbaar om allerlei vragen per e-mail / telefoon te beantwoorden.

 

De deelnemers krijgen na het beëindigen van de opleiding een geldig opleidingsbewijs BelRAI© Home Care indicatiesteller.

 

Aangezien het om een praktijkgerichte opleiding gaat, waarbij interactie gestimuleerd wordt, bestaat de groep uit maximaal 15 deelnemers. Daarnaast is het ook aangeraden om tijdens de navormingen een eigen laptop of tablet mee te brengen. Tijdens en na de opleiding is BelRAIcare beschikbaar om allerlei vragen per e-mail / telefoon te beantwoorden.

 

Docent

Charlotte Libbrecht, BelRAI trainer sinds 2020 bij BelRAIcare (https://www.belraicare.be). Daarnaast werkte ze ook reeds 12 jaar als logopediste in AZ Delta.  

Meer info? BelRAI - Zorg en Gezondheid (zorg-en-gezondheid.be) en Homepage | BelRai

 

Vragen? Neem gerust contact op met brian.decleir@vives.be

 

Inschrijven

Bedrijfsinfo