• Donderdag 30 maart 2023 - 8u30 tot 17u30
  • Aantal opleidingsuren: 7h30
  • Roeselare

Doelpubliek

Deze studiedag is bedoeld voor personen die instaan voor de zorg voor ouderen of die interesse hebben in het onderwerp (mantelzorgers, zorgkundigen, paramedici, verpleegkundigen, studenten en docenten in de zorgopleidingen).

Deze vorming voldoet aan het kader van de verplichte bijscholingsuren voor het behouden van de bijzondere beroepstitel en bekwaamheid.

Meer info

8u30: 'Warm' onthaal 

9u00 - 9u55Hoe blijf je ‘altijd mens’, ook als zorgverlener? -  Linus Vanlaere

Als zorgverlener word je met moeilijke en soms onmogelijke keuzes geconfronteerd. Al die keuzes, hoe klein ook, brengen je aan het twijfelen en hebben een grote impact op jezelf. Als je er je hart niet bijhoudt, dreig je het op de duur te verliezen. En dan ben je veel kwijt. Linus Vanlaere, auteur van het boek 'Zorgen zonder je hart te verliezen' toont hoe praten over je twijfels én die van anderen, niet in het minst die van de zorgontvanger zelf, jezelf en je zorg(ontvanger) sterker maakt. Met vier vragen reikt hij concrete dialoogsleutels aan om dit gesprek te voeren. 

In de namiddag kan er een workshop worden gevolgd waarin de dialoogsleutels concreet worden geoefend.

10u00 - 10u55Diversiteit in de ouderenzorg: hoe kijken moslims naar het ouder worden en de ouderenzorg? - Chaïma Ahhadour 

De gezondheidszorg wordt meer en meer geconfronteerd met culturele en religieuze diversiteit. Op basis van haar doctoraatsonderzoek, zal Chaïma Ahaddour inzicht bieden in hoe moslims het ouder worden en de zorg voor ouderen percipiëren. Zij zal tevens dieper ingaan op welke manier religie en cultuur een impact hebben op de houdingen en praktijken van moslims. Daarnaast zal zij stilstaan bij de bestaande uitdagingen, taboes en clichés met betrekking tot de zorg voor moslimouderen.

11u00 - 12u00:  Oog voor het psychisch welzijn bij ouderen - Sofie De Visschere en Ellen Vanhaverbeke 

Sofie en Ellen gaan in op enkele veel voorkomende psychische kwetsbaarheden bij ouderen.  Naast een theoretische duiding van de problematiek geven zij ook een aantal praktische tips mee.  Deze worden verder gezet tijdens de namiddagsessies.

12u00 - 13u00Middagpauze met warme maaltijd

Namiddag: Workshops (Men kiest voor 3 workshops) 

13u00 tot 14u15

14u30 tot 15u45

16u00 tot 17u15

Na inschrijving ontvang je een mail om je keuze van workshops door te geven. 
Wij verzekeren dat minstens 1 van uw voorkeuren gevolgd kan worden. 

Workshop 1:

“Ervaar dementie via Virtual Reality of hoe VR kan aanzetten tot belevingsgerichte reflectie”, Charlotte Ramboer, Heleen Deruytere”

“Via VR-leren met het simulatieprogramma ‘ervaar dementie’ willen we het inzicht vergroten in de leefwereld van mensen met dementie met als doel om aansluiting en afstemming te bevorderen met de persoon met dementie.

De ervaring wordt telkens gekoppeld aan een actieve manier van reflecteren en uitwisselen van wat er gevoeld en geleerd werd. Die uitwisseling in een kleine groep maakt ventilatie ook mogelijk.”

Workshop 2:

Begeleidingsaccenten in de omgang met ouderen met een  psychische kwetsbaarheid, Sofie De Visschere en Ellen Vanhaverbeke

Voortbouwend op de theoretische sessie ’s morgens gaan wij begeleidingsaccenten in het omgaan met psychische kwetsbaarheid aanreiken. Eigen casussen mogen gerust meegebracht worden.  Wij gaan hiermee dan ook direct aan de slag.

Workshop 3:

“Affectieve Aanraking in de Ouderenzorg”, Karl Devreese

Wetenschappelijk onderzoek rond effecten van affectieve aanraking biedt heel wat toepassingen in de ouderenzorg. Na een theoretische schets, worden enkele van deze toepassingen aangeleerd en vooral ondergaan. Zalig toch?

Workshop 4:

Cultuursensitieve zorg bieden aan moslimpatiënten, Chaïma Ahhadour

Voortbouwend op de keynote, zullen wij dieper ingaan op wat ‘waardig ouder worden’ en ‘een waardig levenseinde’ betekent voor moslims. Hierbij zullen wij stilstaan bij enkele ethische kwesties aan het levenseinde. De focus van deze workshop zal vooral gericht zijn op het aanreiken van concrete handvatten om cultuursensitief aan de slag te gaan in de ouderenzorg en levenseindezorg.

Workshop 5:

Dialoogsleutels in de praktijk, Hadewijch Blockeel

Kun je altijd 'goed' doen als zorgverlener? Wat doe je wanneer geen keuze de juiste lijkt? En hoe maakt praten over je twijfels je sterker?
Deze workshop helpt je te ontdekken hoe je met dialoogsleutels (zie lezing Linus Vanlaere in de voormiddag) je dilemma’s en twijfels bespreekbaar maakt, en hoe je jezelf daarin oefent. Want in dialoog gaan met anderen, met collega’s én met zorgontvangers, kan weer helder stellen wat er echt toe doet.

 

Wij voorzien een gezond tussendoortje. (met voldoende tijd om van groep te veranderen en toch even een korte pauze te houden.)

Inschrijven

Bedrijfsinfo