• 20.0 credits
 • Startdatum: 21 september 2023

  De lessen vinden doorgaans plaats op donderdag van 8.30 u. tot 17.30u. 
  Uitzonderlijk kan er les zijn op dinsdag.
  Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen.
 • Aantal opleidingsuren: 150h
 • Kortrijk

Doelpubliek

De opleiding is gericht op bachelors in de verpleegkunde die op een spoedgevallendienst (wensen te) werken.
Na het succesvol afronden van de opleiding behaal je een getuigschrift van postgraduaat.

Meer info

Van de verpleegkundigen die werkzaam zijn op de spoedgevallendienst wordt verwacht dat zij in staat zijn levensbedreigende en orgaanbedreigende situaties tijdig op te merken en hierop doelmatig te reageren Een combinatie van wendbare kennis en vaardigheden laten de spoed verpleegkundigen toe om hoog kwalitatieve holistische zorg te verlenen op een effectieve en efficiënte wijze.

Inhoud:

De opleiding omvat in totaal 20 studiepunten ofwel 4 modules van 5 studiepunten.
Hierbij zal je als student de kans hebben om zelf een module te kiezen op basis van jouw interesses.
Theoretisch onderwijs wordt aangeboden op vaste lesdagen onder vorm van contactonderwijs.

 

Het curriculum wordt opgebouwd uit onderstaande opleidingsonderdelen:   
- Biomedische en verpleegkundige wetenschappen1: cardiologie en nefrologie (5stp)  
- Biomedische en verpleegkundige wetenschappen2: respiratie en neurologie (5stp)  
- Specifieke zorgdomeinen spoedgevallenzorg en intensieve zorg (5stp)  
- Keuze opleidingsonderdeel (5stp) (vrij te kiezen)

 • Specifieke zorgbehoeften: spoedgevallenzorg
 • Trauma en prehospitaalmanagement
 • Forensische zorg
 • Wondzorg kritieke diensten

 

Inhoudelijk concentreert de opleiding zich zowel op medische, verpleegkundige als technische kennis en vaardigheden binnen een context van spoed en prehospitaal.  
De focus ligt op complexe en/of acute situaties. De opleiding biedt een stevige theoretische basis afgewisseld met een belangrijke focus op praktische toepassing.   

  

De opleiding steunt op 4 peilers:

 • Praktijk- en werkveldgerichtheid: kennis, inzicht en toepassing van verpleegkundige procedures eigen aan de medisch-technische diensten spoedgevallenzorg en intensieve zorg
 • Kennis en inzicht:  op basis van verschillende stelsels (hart-longen-hersenen-nieren ...) worden specifieke pathologieën besproken
 • Met aandacht voor de relationele en zorgethische aspecten in de benadering van de zorgontvanger en zijn omgeving 
 • Flexibiliteit: instap mogelijk in september en februari, daarnaast kan het programma afgewerkt worden op eigen tempo (vb. spreiding over 2 jaar is mogelijk)

 

Didactische aanpak:

Het klassikaal onderwijs vindt hoofdzakelijk plaats op donderdag, de lesplanning wordt op voorhand duidelijk gecommuniceerd (extra lesdagen op dinsdag zijn mogelijk). Dit impliceert dat je op een actieve manier de leerstof verwerkt. De opleiding heeft als doelstelling de kloof tussen theorie en praktijk zo klein mogelijk te houden.


Dit realiseren we door:

 • in te zetten op casuïstiek
 • praktijklessen-workshops te organiseren waar specifieke handelingen worden ingeoefend, context en settings worden nagebootst
 • er wordt ook gebruik gemaakt van het simulatiecentrum om zo in een veilige omgeving diverse scenario’s te kunnen doorlopen en dit in samenwerking met verpleegkundigen uit het werkveld.
 • docententeam van artsen-verpleegkundigen

In semester 2 zal één opleidingsonderdeel vanop afstand (digitaal) kunnen verwerkt worden.

 

Kostprijs:  

Volledig programma: 1500€

De opleiding is erkend in het kader van Vlaams opleidingsverlof en komt in aanmerking voor het gebruik van de KMO-portefeuille  of opname van het Vlaams zorgkrediet met motief opleiding. .  

 

Lesdata (excl. data keuze opleidingsonderdeel):

21/09, 28/09

5/10, 10/10, 12/10 en 26/10

9/11, 16/11 en 23/11

9/01, 18/01 (examendata)

16/05

13/06 (examendatum)


Meer inhoudelijke informatie:  

Dieter Maes
programmacoördinator Kortrijk 
dieter.maes@vives.be  

  

Annelies De Langhe
coördinator VIVES Healthcareschool
annelies.delanghe@vives.be

  

Aandacht:

Vanuit dit programma is het mogelijk om in te stappen de vervolgopleiding waarbij je een bijzondere beroepstitel “verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg” kan aanvragen.

 

Meer opleidingen op Continue.be
Continue bundelt alle opleidingen levenslang leren van KU Leuven, LUCA School of Arts, hogescholen Odisee, Thomas More, UCLL en VIVES. Bekijk het grootste aanbod vervolgopleidingen van Vlaanderen en Brussel op Continue.

Programma

Biomedische en verpleegkundige wetenschappen 2: respiratie en neurologie

5.0 credits
Bekijk ECTS-fiche

Keuzevak: wondzorg kritieke diensten

5.0 credits
Bekijk ECTS-fiche

Biomedische en verpleegkundige wetenschappen 1: cardiologie en nefrologie

5.0 credits
Bekijk ECTS-fiche

Keuzevak: specifieke zorgbehoeften: spoedgevallenzorg

5.0 credits
Bekijk ECTS-fiche

Specifieke zorgdomeinen: spoedgevallenzorg en intensieve zorg

5.0 credits
Bekijk ECTS-fiche

Keuzevak: forensische zorg

5.0 credits
Bekijk ECTS-fiche

Keuzevak: trauma en prehospitaalmanagement

5.0 credits
Bekijk ECTS-fiche

Inschrijven

Bedrijfsinfo