• 20.0 credits
  • Startdatum : 29 september 2023
    Lesplanning: zie uurrooster

  • Roeselare

Doelpubliek

Alle verpleegkundigen met meer dan 2 jaar relevante werkervaring en een grote interesse in het werken met slachtoffers van seksueel geweld. Om een optimale interactie met de lesgevers te garanderen, laten we per opleiding maximaal 25 studenten toe.

Certificering

Na het afwerken van de verschillende modules en het slagen in de examenonderdelen per module ontvangt de cursist met een bachelor diploma het Postgraduaat getuigschrift, niet bachelors ontvangen een getuigschrift.

Meer info

De forensisch verpleegkundige is bovenal de spilfiguur in de holistische zorg voor slachtoffers van seksueel geweld binnen de Belgische Zorgcentra na Seksueel Geweld. Deze Zorgcentra verlenen psychosociale, medische en forensische zorg op korte en lange termijn en werken heel nauw samen met verschillende medische, psychosociale, politionele en juridische partners. Dit vraagt bijzondere multidisciplinaire vaardigheden van de forensisch verpleegkundige. Maar ook op andere diensten die spoedeisende hulp verlenen of zorg moeten kunnen bieden na bijvoorbeeld kinder- of oudermishandeling kan een forensische verpleegkundige een meerwaarde betekenen.

Dit postgraduaat wil een brede opleiding in de forensische verpleegkunde aanreiken met aandacht voor kennis én vaardigheden. Je krijgt allereerst inzicht in het voorkomen van verschillende vormen van geweld bij verschillende leeftijden, genders, seksuele oriëntatie en andere factoren die mensen mogelijks kwetsbaar maken. De focus ligt op seksueel geweld, maar ook intrafamiliaal geweld, partnergeweld en kindermishandeling komen uitgebreid aan bod. Je leert wat de impact van die vormen van geweld zijn op de gezondheid en het welzijn van een slachtoffer. Je leert alle kneepjes van holistische zorg van de eerste psychische hulp en het verlenen van medische zorg over het uitvoeren van het forensisch onderzoek tot langdurig psychosociaal casemanagement. Je krijgt de nodige theoretische en juridische kaders mee alsook handvatten in je begeleidingsrelatie met slachtoffers en hun omgeving.

De vorming zal zich laten kenmerken door de gerichte aandacht voor het scheppen van een krachtige leeromgeving. Inzichten in theoretische aangelegenheden worden afgewisseld met een praktijkgerichte toepassing en bijhorende discussievoering. Het beogen van inzichten en bijhorende bruikbare tools voor de eigen dagelijkse praktijk is hierbij het uitgangspunt.

Deze 20-daagse opleiding, die modulair is opgebouwd, levert je doelgericht de kennis en vaardigheden die je als forensisch verpleegkundige nodig hebt bij de holistische zorg aan minderjarige en meerderjarige slachtoffers van seksueel en intrafamiliaal geweld.

Module 1. Seksueel en intrafamiliaal geweld : algemeen kader  (5 stp)

In de eerste module gaan we dieper in op de veranderende conceptualisering van verschillende vormen van geweld en de impact hiervan. We bespreken in detail de meest recente bewijsvoering omtrent prevalentie van seksueel en intrafamiliaal geweld en gaan dieper in op kwetsbaarheden en gevolgen gelinkt aan gender, leeftijd, seksuele oriëntatie, omgevings- en legale contexten alsook (in)capacities. We bekijken hoe hulpzoekgedrag wordt beïnvloed en leren hoe je geweld met slachtoffers en hun steunfiguren kan bespreken.

 

Module 2. Holistische zorg voor slachtoffers van seksueel geweld  (5stp)

Centraal staan de principes van holistische zorg en trauma-informed care. We bespreken verschillende zorgmodellen en gaan dieper in op het model en de zorgtrajecten binnen de Belgische Zorgcentra na Seksueel Geweld. In deze module leggen we ons specifiek toe op het onder de knie krijgen van het psychosociaal en medisch zorgbeleid.

 

Module 3. De rol van de forensisch verpleegkundige  in het forensisch onderzoek (5stp)

In deze module lichten we de multidisciplinaire rol van de forensische verpleegkundigen uit en gaan we dieper in op het forensisch onderzoek, de verschillende soorten staalafnames, het correct documenteren van letsels en samenwerking met DNA-labo's en parket. Het vernieuwd seksueel strafrecht wordt toegelicht alsook hoe je sporenbewarend kan handelen op een plaats delict.

 

Module 4. Casemanagement en interdisciplinaire samenwerking  (5stp)

Holistische zorg voor slachtoffers van seksueel en intrafamiliaal geweld vergt niet alleen acute zorg maar ook langdurige multidisciplinaire opvolging in samenwerking met verschillende partners (zowel politioneel, juridisch als psychosociaal). In deze module gaan we dieper in hoe deze samenwerking afhankelijk van casuïstiek het beste vorm krijgt, hoe je warm kan verwijzen en welke mogelijkheden of beperkingen het beroepsgeheim opleggen. We simuleren tenslotte de volledige holistische zorg voor slachtoffers van seksueel geweld.

Docenten

Alle docenten hebben een bijzondere expertise in het psychosociale, forensische, medische en juridische werkveld. Vanuit die expertise dragen ze hun kennis, theoretische kaders en praktijklessen aan jou als deelnemer over.

Attest

Indien je geslaagd bent voor de verschillende modules ontvang je een postgraduaat getuigschrift ‘Forensische Verpleegkunde’. Indien je niet deelneemt aan de examens ontvang je een attest van deelname.

DATA 2023-2024

29/09/2023, 6/10/2023, 20/10/2023, 27/10/2023, 10/11/2023, 24/11/2023, 15/12/2023, 22/12/2023, 12/01/2024, 26/01/2024, 09/02/2024, 23/02/2024, 08/03/2024, 22/03/2024, 19/04/2024, 03/05/2024, 17/05/2024, 31/05/2024, 07/06/2024

 

Meer opleidingen op Continue.be
Continue bundelt alle opleidingen levenslang leren van KU Leuven, LUCA School of Arts, hogescholen Odisee, Thomas More, UCLL en VIVES. Bekijk het grootste aanbod vervolgopleidingen van Vlaanderen en Brussel op Continue.

Programma

Seksueel en intrafamiliaal geweld: Algemeen kader

5.0 credits

Holistische zorg voor slachtoffers van seksueel geweld

5.0 credits

De rol van de forensisch verpleegkundige in het forensisch onderzoek

5.0 credits

Casemanagement, verwijzing en samenwerking met politie, parket en ondersteunende diensten

5.0 credits

Inschrijven

Bedrijfsinfo