• Startdatum: 5 september 2023
    Lesplanning: zie uurrooster
  • Aantal opleidingsuren: 48h
  • Roeselare

Doelpubliek

De opleiding is gericht op verpleegkundigen, zowel bachelors als HBO5-verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, diëtisten, kinesisten, ergotherapeuten, kwaliteitscoördinatoren, verantwoordelijken palliatieve supportteams,… die zich verder wensen te verdiepen in palliatieve zorg.

Na het succesvol afronden van de opleiding behaal je het getuigschrift van permanente vorming "Basis palliatieve zorg". 

Meer info

 

Meer en meer professionelen zijn er zich van bewust dat vorming rond palliatieve zorg noodzakelijk is en een meerwaarde heeft. Een degelijke palliatieve zorgcultuur kan pas aanwezig zijn als het multidisciplinaire team zich achter éénzelfde palliatieve visie schaart. Binnen deze context ontstond het samenwerkingsverband tussen het Netwerk Palliatieve zorg De Mantel en VIVES campus Roeselare. Opleiding en werkveld bieden gezamenlijk een professioneel vormingspakket aan.

Het vormingsaanbod van het Netwerk Palliatief zorg De Mantel en de VIVES Hogeschool dient niet ter vervanging van een Bachelor na bachelor of postgraduaatopleiding palliatieve zorg. Het is een aanbod dat ingaat op de vormingsbehoefte van de regio.

De opleiding sluit zeer nauw aan bij de praktijk. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met experten uit het werkveld. De inhoud van het programma wordt jaarlijks geëvalueerd, geactualiseerd en bijgestuurd waar dit nodig blijkt. Hierbij worden ook de bevindingen van de cursisten mee in beschouwing genomen.

Alle docenten zijn artsen, verpleegkundigen of mensen met een professionele activiteit binnen de palliatieve zorg. Zij zijn verbonden aan zorginstellingen, expertisecentra of beroepsverenigingen. Als gastspreker hebben al deze professionals een reële ervaring in het verstrekken van onderwijs aan volwassenen.


Meer opleidingen op Continue.be
Continue bundelt alle opleidingen levenslang leren van KU Leuven, LUCA School of Arts, hogescholen Odisee, Thomas More, UCLL en VIVES. Bekijk het grootste aanbod vervolgopleidingen van Vlaanderen en Brussel op Continue.